18.01.18

Ērgļu viduslaiku pils (Erlaa)

                                      (Fotografēts 2016.gadā, Līgas Landsbergas foto)


1341.gadā Engelberts fon Tīzenhauzens iesāka pils celtniecību, kura tika pabeigta 1397.gadā. Pilij bijusi taisnstūra forma. Pils iekšienē atradusies baznīca-kapella. Vārtu tornī, apaļā velvētā telpā, atradusies munīcijas noliktava. Iekļūšana pilī notikusi pa paceļamo tiltu. Pilij bijuši 4 torņi: apaļais, četrstūrainais, garais un vārtu tornis. Pils priekšā atradušās pirtis, ķieģeļu šķūņi, saimniecības ēkas. 1577.gadā Ērgļu pils sagrauta.
     Pirms pusgadsimta vēl bijis redzams četrstūrains tornis ar maziem , iegareniem lodziņiem, tagad redzamas tikai drupas.
  
Adrese: Ērgļi,  Parka iela