18.01.18

Katrīnas muiža (Katriņas muiža, Catharinenhof) Salgales pagastā

                                      (Fotografēts 2018.gadā, Līgas Landsbergas foto)


Katrīnas muiža atradusies aptuveni pie ceļa, kas ved uz Katrīnas kapiem. Tagad vairs nekas neliecina, ka tā tur kādreiz bijusi. Tikai kapu nosaukumā šis vārds saglabājies.

Bet Katrīnas muiža pieminēta nostāstā par to, kā radies Garozes muižas nosaukums. Jā, tieši Garozes, nevis Garozas. Ar maizes garozu šīs vietas nosaukumam nav nekāda sakara. Ir sens nostāsts -bijuši divi draugi, krietni iemetēji un kāršu spēlmaņi. Vienam piederējusi muiža (iespējams, ka tuvējā Katrīnas). Kāršu spēlē muižnieks pazaudējis pusi muižas. Draugam bijis jālozē, kura puse tiks. Lozējuši ar rozēm, izvilcis garāko. Tā arī jaunā muiža nosaukta - Garroze. Laika gaitā otrs «r» izzudis. Bet nu leģendas un vēstures nezinātāju rīcības rezultātā pazudis arī sākotnējais nosaukums un radusies aplamība. (Jelgavas ziņotājs, 26.01.1991)
  
Adrese: Ozolnieku novads, Salgales pagasts