18.01.18

Ērgļu muiža (Erlaa)                                          (Fotografēts 2016.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                          (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                                               (1905.fada foto)

Par klasisku piemēru Tjūdora stila torņu celšanas mānijai kļuvusi Ērgļu muižas kungu māja, kas celta Eduarda fon Tranzē laikā no 1857. līdz 1858.gadam. Torņa relatīvi lielie izmēri atšķiribā no daudziem citiem līdzīgiem veidojumiem ļāva pilnvērtīgi izmantot tajā izbūvētās telpas. Tomēr galvenais torņa uzdevums bija radīt ainavisku dominanti un akcentu, kas jau iztālēm izcēla kungu mājas siluetu un apliecināja tās īpašnieka moderno gaumi. Kungu māju nodedzināja 1905.gadā. To vairs neatjaunoja un drupās atrastos materiālus vietējie izmantoja savām vajadzībām. Torņa un celtnes drupas ir saglabājušās. Māja, kurā dzimis Rūdolfs Blaumanis ir muižas pavāra un virtuves māja. Tagad te izvietota slimnīca.

Skaistā ēka blakus pansionātam bijusi muižas klēts. Pēckara gados kādu laiku ( pāris gadus ) bija labības kalte un 2. stāvā kultūras nams. Pēc kara tur Ērgļos ar runu uzstājies Kirhenšteins un skolniekus dzina no skolas klausīties.

  
Adrese: Ērgļi, Parka iela