13.11.17

Uzvaras Līdums Olaines pagastā

                                  (Viena no Uzvaras Līduma jaunajām saimniecībam 1938.gadā)
                     (Uzvaras līdumnieks Jānis Puriņš un viņa bērni sarunā ar zemkopības ministru 1938.gadā)

                                      (Fotografēts 2017.gadā, Līgas Landsbergas foto)


Olaines pagastā saglabājusies lauku apbūves teritorija no 30. gadiem Uzvaras līdums ar savdabīgu plānojumu un tipveida apbūvi, kas veidojusies nosusinot purvu 250 ha platībā un ierīkojot 16 paraugsaimniecības, kuras dzimtīpašumā ar Zemkopības ministra norādījumu saņēma nacionālās armijas dalībnieki 1936.gadā - izvēloties no 100 ģimenēm, kas pieteicās pretendentu atlasei.

1938.gada “Mūsu mājas viesis” raksta: “Pusceļā starp Rīgu un Jelgavu šosejas labā pusē kopš diviem gadiem redzams jauns ceļa rādītājs ar uzrakstu: «Uz Uzvaras līdumu.» Dažus kilometrus pa šo ceļu un patiesi — esam lielā, neredzētā līdumā! Te izpildīts un tagad jau noslēdzies pilnīgi jauns, mūsu zemē agrāk nekad nedarīts darbs. Valdība ir parādījusi, kā vislielākā purvā izvedams zemes atkarošanas darbs, kā agrāk nederīgās platības pārvēršamas derīgā un auglīgā zemē. Gadu simteņiem necaurejamā, 224 hektāri plašajā purvā tagad iedalīta zeme 17 saimniecībām un tā tuvākā un tālākā nākotnē kalpos mūsu valsts un tautas labklājības celšanai. Viļņojošo druvu pļāvēji un ražas vācēji daudzi pat varbūt jau ir aizmirsuši, ka priekš diviem gadiem, kad Valsts Prezidents lika pamatakmeni Līduma pirmai saimniecībai un nosusināto kādreizējo tagad par lauksaimniecībai derīgu zemi pārvērsto purvu nosauca par Uzvaras līdumu, še bija strādājuši ap 1000 strādnieku no 77 arteļiem. Bija pārcilāti lieli zemes daudzumi un aizvadīti lieli ūdeņi. Tā kā Uzvaras līdums stāv, apmēram, tikai 7 metrus virs jūras līmeņa, tad lai novadītu visus liekos ūdeņus, bija izrakts arī nevien 3,5 km garš novadgrāvis līdz Misas upei, bet krituma iegūšanai vēl pati Misas upe tika regulēta 4 kilometrus uz leju no tās vietas, kur novadgrāvis ietek. Pats novadgrāvis vietām bija rakts pat līdz 3,5 metri dziļš un 11 metru plats. Gar visu 17 saimniecību robežām izrakto novadgrāvju garums pārsniedza 18 kilometrus, bet drenu kopgarums — 20 kilometrus. Tāds bija šis lielais darbs skaitļos tad, kad Uzvaras līdums tika radīts. Tagad tas kļuvis vēl lielāks, jo visu šo laiku atgūtā zeme izmantota jaunu vērtību ražošanai un vēl tālāk uzlabota. Uzceltas arī daudzas jaunas, staltas ēkas, kas šai «purvā» stāv uz tikpat stingriem pamatiem, kā citās vietās. Latviešu vecais līdumnieku gars, šis darba un izturības gars, Uzvaras līdumā ir modies jaunā veidā un uzvarējis nekad neuzvarētu purvu. Ir pacelta mūsu zemes auglība, ir panākts, ka zeme dod bagātīgākus augļus, ir Latvija padarīta skaistāka. Un tā kā šis līdums pastāv tādā vietā, kur kādreiz, kad Latvija bija tikko radīta, norisinājās grūtas, bet uzvaru nesošas cīņas, tad līdumam dots Uzvaras līduma vārds. «Lai arvien šis apzīmējums pavedina uz gaišākām, sparīgākām domām, cēlākiem centieniem, labiem un vislabākiem darbiem,» — teica Valsts Prezidents, kādreizējam purvam Uzvaras līduma vārdu dodot.”


1939.gada maija “Zemgales balss” raksta par talku Uzvaras Līdumā, kur sabraukuši gan studenti, gan Pēternieku skolas skolnieki ar stādāmo materiālu, lai izdaiļotu apkārtni. Tur arī stāsts par lielāko Uzvaras Līduma ģimeni – Puriņiem: “Vidiņu saimnieks J. Puriņš, kuram Uzvaras līdumā ir vislielākā ģimene, vispār liekas priecīgākais strādātājs. Viņš ir no Babītes puses un pēc kara tur uzcēlis savu dzīvojamo ēku un kūti no tiem baļķiem, kas bijuši Slokas kara ceļa pamatā. Kad 1937. gadā bijis jāpārnāk Uzvaras līdumā, viņš savas “būdiņas" noārdījis un kokus sakrāvis vezumā, lai še saslietu par jaunu. Pārnākšanas dienā snidzis slapjš sniegs ar pastipru vēju, un vezuma augšā, lakatos savīstīti, sēdējuši viņa seši bērni. Tagad viņu jau septiņi, jo jaunākā PUriņu atvase — Asna piedzimusi Uzvaras līdumā un tādā kārtā kļuvusi par pirmo dzimto līdumnieci. Māte, paņēmusi viņu klēpī, līdz ar pārējiem bērniem iznākusi siltajā pavasara saulē dzīvojamās mājas priekšā un ar labpatiku vēro koku dēstīšanas talcinieku darbu. Ne pēc tā brauciena sniegā un vējā, ne līdz šai pašai dienai neviens Puriņa ģimenes loceklis nav slimojis.”
 
2017.gadā vieta izskatās diezgan bēdīgi. Ir dažas saimniecības, kuras joprojām ir koptas un veidotas, bet ir arī gan apdzīvoti, gan neapdzīvoti grausti un aizauguši lauki.
  
Adrese: Olaines novads, Olaines pagasts, Uzvaras Līdums