13.11.17

Uzvaras Līduma kapi


                                         (Fotografēts 2017.gadā, Līgas Landsbergas foto)


Pēternieku pagasta iedzīvotāji svētdien pulcējās Uzvaras līdumā, kura malā, klusā meža laukumā iesvētīja Līduma kapsētu. Svinībās no Rīgas ieradās Zemes ierīcības departamenta vicedirektors A.Kupfers, bet no Jelgavas — Uzvaras līduma izbūves darbu galvenais kārtotājs, meliorācijas departamenta otrā rajona inženieris J. Gobzemis. Svinīgo dievkalpojumu vadĪja Dalbes draudzes mācītājs A. Vilciņš. Dziedāja Rīgas misiones draudzes koris. Mācītājs Vilciņš lūdza vicedirektoru aizvest valdībai pateicību par kapsētas iekārtošanu. Kādā no nākošām svētdienām jauniesvētītā kapsētā paredz guldīt Uzvaras līduma robežās pasaules karā un atbrīvošanas cīņās kritušo karotāju trūdus, kas atrasti Uzvaras līdumu meliorējot. Tāpat kapsētā mūža atdusas vietu varēs atrast tagadējie Uzvaras līdumnieki un pārējie DaLbes draudzes locekļi. (“Latvijas kareivis”, 04.10.1938)
  
Adrese: Olaines novads, Olaies pagasts, Uzvaras Līdums, Līduma kapsēta