05.09.17

Tanīsa pilskalns

                                      (Fotografēts 2017.gadā, Līgas Landsbergas foto)


Tanīsa kalns ir viens no lielākajiem un visvairāk nocietinātajiem seno latgaļu pilskalniem. Tā augstums ir 24 m. Kalns apdzīvots jau kopš 6. gs. pirms mūsu ēras. Vēsturnieki domā, ka šeit varētu būt bijusi varenā Satekles pils, kurā valdīja seno latgaļu virsaitis Rūsiņš. Rūsiņa varenās pils celtniecība notika 12. gs., tā tika pamesta vēlāk nekā citas senlatviešu pilis – ne agrāk kā 14. gs. Senās pils nosaukums varētu būt radies no tā, ka šajā vietā ir divu upju satekas vieta, kur Raunā ietek nelielā Līčupe. Pilskalnam ir ļoti liela nozīme Latvijas arheoloģijas vēsturē, jo te notika pirmie plašie arheoloģiskie pētījumi neatkarīgajā Latvijā. Pret upi vērstajā nogāzē ir neliela ala. 20.gadsimta 20-os gados parādījās arī polemika, ka te varētu būt bijusi Tālavas valdnieka Beverīnas pils. Arheoloģiskie pētījumi gan nedeva apstiprinājumu hipotēzei par Beverīnas pili, bet noskaidroja, ka kalns bijis apdzīvots no 6.gadsimta pirms Kristus līdz pat 14.gadsimtam un ir bijis viens no visilgāk apdzīvotajiem pilskalniem Latvijas teritorijā.
1931.gada “Zeltenē” Alfrēds Sils raksta: “Tanisā labi paticies arī muižniekiem, kas te uzcēluši divus lieveņus, katrā galā pa vienam, un lai viss būtu pie rokas, ierīkojuši vēl vīna pagrabu. Muižnieku laikos upes sānā ierīkotie staigu celiņi rauneniešu jaunai audzei labi noder vēl tagad.”
  

Adrese: Raunas novads, Rauna