05.09.17

Vācu karavīru kapi pie Jedes kapiem Birzgales pagastā

                                      (Fotografēts 2016.gadā, Līgas Landsbergas foto)


P85 malā netālu no pagrieziena uz Lindi atrodas Jedes kapsēta. Blakus tai ir baronu Hānu dzimtas kapsēta, ap kuru radiālā ielocē izveidotas Pirmā pasaules kara laikā kritušo vācu karavīru krusta zīmes.
  
Adrese: Ķeguma novads, Birzgales pagasts, blakus Jedes kapsētai