15.05.17

Saukas mācītājmuiža                                          (Fotografēts 2016.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Ēka celta ap 1850.gadu, labi saglabāta un kopta, tūristiem pieejama vieta, lai gan ir privātīpašums un tajā saimnieko kāda dāņu kundze, kura nodarbojas ar rokdarbiem un piedāvā iespēju to iemācīties arī citiem. Laikraksts “Laiks” 18.10.1997. raksta: “Rites pagastā jau vairākus gadus darbojas pēc dāņu parauga veidota tautskola, bet Dānijas iedzīvotāji Bents un Rigmora Dammelgardi iecerējuši dibināt vēl vienu tautskolu  - kaimiņpagastā Saukā. Šim mērķim izvēlēta likumīgajiem mantiniekiem — Saukas ev. lut. draudzei atdotā mācītājmuižas ēka. Dāņi ēku šobrīd nomā un par saviem līdzekļiem remontē, jo tā ir ļoti sliktā stāvoklī. Jaunajā tautskolā paredzēts pieaugušajiem no Jēkabpils un citiem apriņķiem mācīt rokdarbus un sagādāt iespēju gūt papildizglītību. Jau vairākus gadus šis dāņu pāris  darbojas, organizējot no Dānijas dāvinājumus, humānitāro palīdzību un dažādās Jēkabpils apriņķa vietās rīkojot rokdarbu kursus.”

Mācītājmuižas dārzā atrodas Paula Dauges (1869-1946) piemineklis (tēlniece I. Krūmiņa, arhitekts U. Berķis), kas uzstādīts 1972.gadā. Profesors P. Dauge ir stomatoloģijas pamatlicējs. Viņš bijis gan komunists, gan komunistu represēts. Pēc Otrā pasaules kara bija Latvijas Komunistiskās partijas CK Partijas vēstures institūta līdzstrādnieks. Publicējis atmiņas par J. Jansonu–Braunu, V. Ļeņinu, Raini, F. Roziņu–Āzi, P. Stučku, E. Veidenbaumu.

Adrese: Viesītes novads, Saukas pagasts, Sauka