10.05.17

Saukas Vienības nams
                                             (Fotografēts 2016.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                                        (Fotografēts 2024.gadā, Līgas Landsbergas foto)
 

Vienības nama (citur saukts par Biedrību ēku) būve uzsākta 1936.gadā, pabeigta un tas iesvētīts 1939.gadā. Vēlāk ēkā iekārtota Lauksaimniecības skola, arī Saukas lauksaimniecības tehnikums. Tagad mācību iestāde likvidēta, ēka tukša.

“Daugavas vēstnesis” 09.12.1939. raksta:
Saukai rīt ievērojama diena — IESVĒTĪS JAUNO SABIEDRĪBAS ĒKU
Līdz šīs lielās celtnes būves uzsākšanai, t i. līdz 1936. gadam, Saukas pagasta pašvaldība kopš pasaules kara nebija uzcēlusi nevienu sabiedrisku ēku. Partiju laikos pagasta padome vairākkārt pārrunājusi jautājumu par pagasta nama celšanu. Bet līdz galīgam atrisinājumam netika. Liela cīņa notika šīs ēkas novietnes dēļ, jo viena daļa iedzīvotāju domāja, ka jāceļ pie Lones stacijas, bet lielākais vairums iedzīvotāju aizstāvēja tagad izraudzīto vietu — pie bijušā pagasta nama.  Par šī jautājuma atrisināšanas gaitu Saukas pagasta vecākais A. Priedulāns mums stāsta: Pateicoties 1934. g. 15. maija pārvērtībām, izzūdot partiju ķildām, pagasta pašvaldībā radās vienota doma par ēkas celšanu. Pašvaldības departaments 1936.gadā galīgā veidā izšķīra jautājumu par celtnes būvēšanu tagadējā vietā. Tanī pašā gadā apriņķa vecākais P. P r i k u 1 i s pagasta pašvaldības revizijā lietišķi norādīja, ka pašvaldībai jāizlemj jautājums par apvienotas sabiedrības ēkas celšanu jo trūka telpas rajona ārsta, vecmātes u. c. novietošanai, kā arī sarīkojumu zāles. Ierosinājumam par apvienotās ēkas būvi pagasta padome piekrita. Sākās priekšdarbi. Tanī pašā ziemā pagasta valde sāka sagatavot materiālus, bet 1938. gadā ēkas  
būvi pēc arh. J. Leimaņa projekta uzsāka būvuzņēmējs M. Grundulis. Ēka ir divstāvu, trijos korpusos, no kuriem vienā paredzētas telpas rajona ārstam, aptiekai un dzīvokļiem, otrā — pagasta valdes kanceleja, sēžu zāle un telpas pagasttiesai, dzimtsarakstu nodaļai, pasta nodaļai, telefona centrālei, policijas virskārtībniekam un vecmātei, bet trešajā korpusā — plaša sarīkojumu zāle ar bufeti, telpas aizsargu organizācijai, krājaizdevu sabiedrībai, ugunsapdrošināšanas biedrībai u. c. Namā ierīkota centrālā apkurināšana, elektriskā apgaismošana. mehāniskā ūdens piegāde, noliktavas, dušas un citas modernas labierīcības. Celtne pēc aprēķina izmaksās 349.000 ls. Līdzekļi nama celšanai sastādās šādi: pagasta pašvaldības — naudā 121.000 ls, klaušās 23.000 ls, Saukas krājaizdevu sabiedrības ziedojums — pabalsts 10.000 ls un Saukas savstarpējās apdrošināšanas biedrības ziedojums 15.000 ls, Latvijas zemnieku kredīta bankā aizņemti 180.000ls. Ar šo grandiozo celtni, kura apmēra ziņā ir lielākā apriņķī un apkārtnē, saucieši var būt apmierināti un lepni, jo telpu jautājums tagad atrisināts visai labvēlīgi. Par šo ieguvumu saucieši pateicīgi Tautas Vadonim, valdībai, pašvaldību uzrauga iestādēm, Latvijas zemnieku kredīta bankai, saimnieciskām organizācijām un visiem, kas devuši iespēju šo celtni iegūt.


Adrese: Viesītes novads, Saukas pagasts, Sauka