15.05.17

Saukas luterāņu baznīca

                                     (Fotografēts 2016.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Mūsdienās šis ir trešais dievnams šajā vietā. To atklāja un iesvētīja 1826.gadā. Baznīcas altāris rotāts ar apustuļu Pētera un Pāvila skulptūrām un J. Dēringa altārgleznu „Jēzus pie krusta ar Mariju un Jāni”. Ērģeles ir Jelgavas amatnieku darbs, bet to stabules nākušas no Saukas.
1826.gada 23.septembra “Latviešu avīzes” raksta: “Tanī 5.septembra dienā Saukas jaunā mūrētā baznīca no Kurzemes cienīgā superdenta kunga tapa iesvētīta. Vēl 10 citi baznīcas kungi bija klāt. Ar lielu ilgošanos jau sen mācītājs līdz ar draudzes biedriem gaidīja uz šo svēto dienu, kura pēc 23 gadiem viņus atkal sapulcināja vienā īstā un godīgā Dieva namā. Kad baznīcas durvis tapa atvērtas, tad ļaudis iegāja ar prieku pilnu sirdi — un ar karstu pateicību šinī Dieva namā. No iekšpuses kā no ārpuses šī ēka skaista un glīta ir. Gan grūta bija tā uztaisīšana ļaudīm un mācītājam. Viņi ne vien baļķus un akmeņus pieveda, bet arīdzan dažu lietu un meistaru no Rīgas un Jelgavas atveda. Mācītājs visu uzraudzīja un izklaušināja, kur labāk un lētāk varētu vajadzīgās lietas pirkt. Un nu šis Dieva nams varēs daudz simtu gadu stāvēt. Īpaši jauki izskatās tas sprediķu krēssls un tas altāris, kas vēl ar lielu jauku bildi taps pušķots, kura Jelgavā mālēta top. Ap baznīcu liels mūris taisīts ir. Tai pašā dienā tie baznīckunga muižā sapulcinātie kungi sameta 103 sudraba rubļus priekš vienu baznīcas ērģeli. Šī nauda gan vēl nepietiek, bet kur labs iesākums, tur arī labs gals būs un Dievs dos savu svētību. Kad jau tie vācieši un sveši kungi tik daudz sametuši ir, vairāk tie latviešu draudzes bērni darīs, ka tas goda darbs pabeigts top.

Adrese: Viesītes novads, Saukas pagasts, Sauka