20.05.17

Asares vējdzirnavas

                                       (Fotografēts 2016.gadā, Līgas Landsbergas foto)


                                                   (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

 
“Valdības vēstnesis” 1929.gada maijā raksta: “Ilūkstes apr. priekšnieka pal. 2. iec. ar šo dara vispārībai zināmu, ka 1929. g. 14. maijā, plkst. 11, Asares pagastā, Asares muižas vēja dzirnavās, tiks noturēta ūtrupe, kurā atklātā vairāksolīšanā pārdos Asares lauksaimniecības ražotāiu-patērētāju biedrībai vienu rupji maļamo gaņģi, lietošanai pilnā kārtībā, nocenotu par Ls 500,— dēļ soda naudas iekasēšanas saskaņā ar galvenā intendanta rakstu Ks 3227 no 1929. g. 27. marta.”


Adrese: Aknīstes novads, Asares pagasts, Asare