17.05.17

Klīves muiža (Klīvmuiža, Klievenhof)

                                         (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                                     (Foto no interneta, ap 1917.gadu)


Par šo muižu nav atrodama gandrīz nekāda informācija un arī dabā gandrīz nekas nav atrodams. Varbūt varētu būt, ka fotogrāfijā redzamā ēka ir kāda no muižas palīgēkām. Ir informācija, ka 18.gadsimta beigās Ķemeru sērūdens vannas ierīkotas arī Klīves muižā. Ap 1585. gadu Klīves muižnieks bijis Karls Bīrens (no Bīronu dzimtas).

1919.gadā Klīves muiža un tās apkārtne bieži pieminēta tur notikušo kauju sakarā.
 
Adrese: Jelgavas novads, Valgundes pagasts, Klīvmuiža