21.03.17

Ventas rumbas apvedkanāls un Mārtiņsala Kuldīgā

                                       (Fotografēts 2016.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Mārtiņa sala ir mākslīgi radīta, neveiksmīgi rokot rumbas apvedkanālu (saukts par Hercoga Jēkaba kanālu, Mārtiņsalas kanālu, Ventas kanālu).
17.gadsimtā, attīstoties preču ražošanai, hercogs Jēkabs bija iecerējis padarīt Ventu kuģojamu arī augšpus rumbas, tā veicinot tirdzniecības attīstību. Viņš mēģināja izbūvēt kuģiem apvedceļu ap rumbu un padarīt Kuldīgu par ostas pilsētu. Sākumā hercogs norīkojis uzspridzināt Ventas rumbu, pieaicinot franču inženieri. Jau pēc pirmā sprādziena parādījās plaisas hercoga pils sienās, tādēļ bīstamo dolomīta iežu spridzināšanu neturpināja. Tad nolēma rakt apvedkanālu, bet arī to nebija iespējams paveikt bez spridzināšanas.
Darbus turpināja pēc simts gadiem, bet arī nepabeidza. 19.gadsimtā cara valdība cerēja izveidot ūdensceļu starp Baltijas un Melno jūru. Arī šajā reizē kanāls netika pabeigts – projekts izrādījās ekonomiski neizdevīgs un 1831.gadā to pārtrauca. Vienlaicīgi bija uzsākti arī darbi pie kanāliem no Melnās jūras pa Dņepru, uz Nemunu un talāk uz Ventu. Kā kuriozu var minēt to, ka pie Ventas kanāla vēl strādāja 20 gadus pēc visu citu darbu pārtraukšanas, jo vajadzēja izdomāt dabu turku karagūstekņiem. Šobrīd vēl redzama karagūstekņu izraktā kanāla daļa, kas netika ne turpināta, ne izmantota.

Adrese: blakus Ventas rumbai un tiltam pār Ventu Kuldīgā