21.03.17

Vecsaules pamatskola

                                       (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)


Vecsaules pamatskolas vēsture aizsākās 1853. gadā, kad barons Brandenburgs piešķir zemi un materiālus tās celtniecībai. 1854. gadā tā tiek iesvētīta. Skolas arhīvā glabājas vēstures materiāli par skolēniem un skolotājiem no 1920./1921. mācību gada. 1928. gadā Vecsaules pamatskolā tika izsniegtas pirmās apliecības par pamatskolas izglītību.

Interesanti, ka skola nav pārtraukusi savu darbību, neskatoties uz dažādiem sarežģītiem politiskiem apstākļiem. Piemēram, Pirmā pasaules kara laikā skolas bērnus māca vācu kareivji.

“Latvijas kareivis” 17.12.1933. raksta: “Otros ziemsvētkos Vecsaulē iesvētīs jaunbūvēto skolu pie Kalna kroga. Svinības iesāksies pulksten 2 pēcpusdienā. Skolu iesvētīs draudzes mācītājs H. Ulmanis. Plkst. 6 vakarā Vecsaules lauksaimniecības biedrības zālē tālākās svinības. Skolas audzēkņi skolas pārzines Kaudzītes vadībā uzvedīs Zalcmaņa bērnu lugu 4 cēlienos «Sapnis par dzimteni». Skolas būve izmaksājusi Ls 60.000. Valsts kā pabalstu piešķīrusi Ls 5000, bet kā ilgtermiņa aizdevumu Ls 24.000. Pārējos līdzekļus sagādājusi pagasta pašvaldība. Ar 1. janvāri skolā uzsāks mācības."

Adrese: Bauskas novads, Vecsaules pagasts, Vecsaule