09.11.16

Zvārdes baznīca


                                    (Fotografēts 2016.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Viena no Zvārdes pagasta baznīcām bijusi Zvārdes baznīca. Tā kopā ar mācītājmuižu dibināta 1567.gadā. No 1717. līdz 1758.gadam te dievkalpojumus vada Georgs Vilhelms Krīgers, kas ir arī pirmā latviešu kalendāra sastādītājs. Līdz 1785.gadam tā bijusi koka būve, bet tad to vecuma dēļ nācies nojaukt un tikusi uzbūvēta jauna mūra celtne, kam krusta vietā bijis vējrādītājs ar uzrakstu "Doroteja". Baznīca pārdzīvo Pirmo pasaules karu un nokalpo zvārdenieku vajadzībām 160 gadus. Baznīca tiek bojāta Otrā pasaules kara laikā 1944.gadā, bet pavisam tā tiek nopostīta miera laikos - pēc padomju okupācijas spēku mērķpoligona ierīkošanas 1954.gadā.
Šajos 160 gados bijuši sekojoši mācītāji:
Ulrihs Ernests Berlings 1786-1790
Frīdrihs Nikolajs Kāde 1791-1807
Frīdrihs Nikolajs fon Pauflers 1807-1827
Frīdrihs Eduards Neanders 1927-1836
Jakobs Feldmans 1836-1868
Kārlis Johans Solomons Grass 1869-1878
Heinrihs Vilhelms Kupfers 1878-1891
Leohards Reinholds Engelbrehs Zēzemans 1891-1904
Teodors Kārlis Kamoliņš 1905-1929
Jūlijs Vējiņš 1929-1944
Roberts Akmentiņš 1945-1953
 

Adrese: Saldus novads, Zvārdes pagasts