09.11.16

Rīteļu kapsēta


                                        (Fotografēts 2016.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Rīteļu kapi izveidoti 19.gadsimta otrajā pusē, bet okupācija vara tos iekļāva Zvārdes poligona teritorijā, kurā notika aktīva bumbošana. Ik pa laikam izrautās bedres tika aizbērta un bumbots no jauna. Kapu teritorija joprojām nav atmīnēta.
Atmodas pirmsākumos Vides aizsardzības klubs panāca, ka nevardarbīgajam Krusta gājienam uz Rīteļu kapiem kareivji pat atvēra poligona vārtus. Bet jau pirms tam – ap 1988. gadu – zaļie paklusām iekļuva bumbotavas teritorijā un tika sodīti par nelikumīgu koku ciršanu baznīcā.
Tagad kapu vietā uzstādīts piemiņas akmens, jo apbedījumi nav saglabājušies. Pēc izliktajiem uzrakstiem var saprast, ka visa kapsētas teritorija nav joprojām atmīnēta.

Adrese:  Saldus novads, Zvārdes pagasts