09.11.16

Zvārdes poligons

                                    (Fotografēts 2016.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Pirms Otrā pasaules kara te dzīvoja 3117 iedzīvotāji, viņiem bija divas baznīcas, trīs skolas un bibliotēkas, piecas pasta nodaļas, septiņas dzirnavas un graudi, ko tajās malt un bīdelēt. Te bija lielas un bagātas saimniecības un pagasts bijis viens no bagātākajiem Latvijas pagastiem. Taču 20. gadsimtā Zvārdes ļaudis no dzimtajām mājām izraidīti 1953. gada 15. maijā, kad Vilis Lācis parakstīja pavēli par lielākā Eiropā krievu armijas poligona ierīkošanu. Piecdesmit gadus šeit zeme barota tikai ar mīnām un aviācijas bumbām, te uzdarbojās radības, kuras grūti par cilvēkiem saukt. No padomju kartēm pazuda ne tikai ezeri, bet arī senais Žvārdes vārds. Lēmumu par PSRS bruņoto spēku aviācijas daļu aiziešanu no Zvārdes Latvijas PSR Augstākā Padome pieņēma 1993. gada 30. martā. Joprojām šis ir visneapdzīvotākais pagasts valstī, un tikai nesen cauri tam uzbūvēts ceļš un elektrolīnija. Te ir putnu un zvēru paradīze, ko iztraucē vien meža cirtēju zāģu spindzoņa. Taču gateri nelabprāt pieņemot baļķus ar šāviņu šķembām koksnē. Toties dzīvi ir senču māju mantinieki, kaut izklīduši pa visu pasauli, vairāki pieprasījuši atpakaļ senču zemi.

Adrese: Saldus novads, Zvārdes pagasts