08.11.16

Jersikas pilskalns


                                           (Fotografēts 2016.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Jersikas pilskalns atrodas Daugavas labajā krastā starp divām nelielām upītēm ar dziļām gravām. Daugavas krasta pusē tas ir 18 m augsts, bet ziemeļu pusē mākslīgi nocietināts ar 2 m augstu uzbērumu, skaitot no 100 m garā un 75 m platā plakuma. Arheoloģiskie izrakumi liecina par desmit apdzīvotības slāņiem, no kuriem senākais datējams ar 1. gadu tūkstoti p.m.ē., bet jaunākais ar 14. gadsimtu. Visintensīvākā seno latgaļu kultūrai raksturīgā dzīve te norisinājusies no 10.gadsimta līdz 13. gadsimta sākumam. Pēdējo reizi Jersikas pils vieta minēta 1375. gadā, kad tās tuvumā lietuviešu karaspēks šķērsoja Daugavu. Pirmos arheoloģiskos izrakumus Jersikas pilskalnā 19. gadsimta vidū veicis Preiļu muižas īpašnieks Mihaels Jozefs fon der Borhs. Par viņu gan nekas nav minēts pie pilskalna novietotajā akmenī.

Adrese: Līvānu novads, Jersikas pagasts