20.10.16

Briņķpedvāles muiža (Brinken-Pedwahlen)

                                       (Fotografēts 2016.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                                          (Ināras Šteinbergas foto)

1753.gadā muižas īpašnieki bija Mirbahu dzimta. No 1790.gada to savā īpašumā ieguva Brinkenu dzimta, kura te saimniekoja līdz pat agrārreformai.

Briņķpedvāles muiža ir apjomīgs centrs ar izvērstu saimniecību. Apbūvē ietilpst kungu māja, kalpu māja, staļļi, kūtis, dāre, spirta dedzinātava un ūdensdzirnavas. Šīs ēkas izceļas ar īpaši sabalansētām proporcijām, bet diemžēl dažas no tām ir drupās, citas avārijas stāvoklī. Ansambļa centrā ir kungu māja, kas celta 18. gadsimta beigās. Tajā bijuši dažādi sienu gleznojumi, bet 1956.gadā ēkā ierīkoja Sabiles konservu fabrikas strādnieku kopmītni un tā ir krietni postīta. Kādreiz aiz kungu mājas atradās barokāls dārzs, no kura pavērās plaša panorāma uz Abavas ieleju. Netālu no muižas saglabājusies smēde, kuru sauc par Briņķu kalvi. Tagad tā ir dzīvojamā māja.
Pie muižas kungu mājas novietota piemiņas zīme dzejniecei un Brinkenu dzimtas piederīgajai Ģetrūdei fon den Brinkenai. Viņas dzejolis ir iegrebts divos akmeņos - viens vācu, otrs latviešu valodā. To ir pārtulkojis Valdis Bisenieks. Šobrīd gan teksts ir kļuvis nesalasāms.
Vēl diezgan nesenā pagātnē Briņķpedvāles muižas ēkās notikusi rosība, te rīkotas izstādes, jo saimnieks ir mākslinieks Ojārs Feldbergs. Cik nojaušams, tad tagad rosība vairāk notiek Firkspedvāles muižā, bet te viss pamests. Vēlu veiksmi māksliniekam muižas atjaunošanas un tās atdzīvināšanas darbos, jo tik brīnišķīgs skats uz apkārtni reti kur paveras. Tas ir miljons!

http://www.diena.lv/raksts/kd/zinas/pastaiga-ka-makslas-darbs-14143878

Adrese:  Talsu novads, Abavas pagasts, Pedvāle