20.10.16

Firkspedvāles muiža (Pidole, Fircks-Pedwahlen)


                                                      (Fotografēts 2016.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                                                (2020.gada foto)


Abavas senlejas kreisajā krastā iepretim Sabiles pilsētai atrodas Pedvāles muižu komplekss, ko veido Firkspedvāles muiža (Firksu Pedvāle) , Briņķpedvāles muiža (Briņķu Pedvāle vai Briņķu muiža) un Sabiles mācītājmuiža. Pirmais zināmais Pedvāles zemes īpašnieks bija Hanss Kuke, kurš šo īpašumu 14. gadsimta beigās saņēma no Livonijas ordeņa. Līdz 1939. gadam, kad uz Vāciju repatriējās Firkspedvāles muižas barons Volfgangs fon Firkss, Pedvālei bija 34 īpašnieki. 1991. gadā muižu īpašumā ieguva tēlnieks Ojārs Feldbergs, kurš šeit iekārtojis Pedvāles Brīvdabas mākslas muzeju. Firkspedvāles muižas apbūvi veido kungu māja, saimniecības ēkas (vairākas zudušas) un parks, kas izvietojies dziļā un gleznainā gravā.

http://www.diena.lv/raksts/kd/zinas/pastaiga-ka-makslas-darbs-14143878

 
Muižas kungu māja celta 18.gadsimta otrajā pusē. Kompleksā ietilpst arī kalpu māja, kūtis, šķūņi, ratnīca. Lielākā daļa no ēkām ir drupās jeb ļoti sliktā stāvoklī. 

2019.gadā Firkspedvāles muižas kungu māja kāda projekta ietvaros ir atjaunota un te izveidota starptautiskā mākslinieku rezidence "Pedvāle", kura uzsāks savu darbu 2020.gada aprīlī.

Adrese:  Talsu novads, Abavas pagasts