21.10.16

Baronu Engelhartu dzimtas kapi Šēnheidā

                                      (Fotografēts 2016.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Netālu no Šēnheidas muižas pils atrodas muižas kapsēta. Engelhartu dzimtas kapsētu atjaunojis un sakopis Sigvards fon Engelhards, kurš dzīvo Vācijā. Presē lasāms, ka viņš kapus atpircis jo pašvaldības. Kapu kopiņas apjož skaists aizslēgts metāla žogs, bet kapsētas centrā uzstādīts četrus metrus augsts ozola krusts ar uzrakstu "Stipri savā ticībā" un iestādīta liepu aleja. Kapos atdusas: Roberts fon Engelharts (1798-1840), Eižens fon Engelharts (1829-1879), Roberts fon Engelharts (1872-1874), Jūlija fon Engelharte (1863-1909), Jorgens fon Engelharts (1901 - 1903), Vilhelms fon Engelharts (1862 - 1901), Aleksandrs fon Engelharts (1869 - 1928). Kapu vārtus rotā plāksnīte ar dzejoli vācu valodā. Tas skan sekojoši:
  
 Dzimtene

Ak, mana Dzimtene, kā Tevis ilgojos,
Pēc katra akmentiņa, katra koka,
Par Tevi visu mūžu cīnījos,
Bet šodien tāla Tu aiz sapņu loka.


Es mūžu veltījis kā pateicību Tev,
Es visu mūžu gaidījis un alcis,
Uz nāvi slims es vēlos vienu sev,
Mirt Tēvzemē, pēc kuras esmu alcis.


Par maz ir zemi kopt un apstrādāt,
Tai dvēsele ir jādod nesavtīgi,
Kā līgava grib zeme mīlestību krāt
Un audžu audzēs zaļot bezgalīgi.

 

Adrese: Daugavpils novads, Skrudalienas pagasts, Šengeida