26.10.16

Asares evaņģēliski luteriskā baznīca

                                            (Fotografēts 2016.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                              (Fotografēts 2016.gadā, Kaspara Funta foto)

Pirmā koka baznīca Asarē celta jau 1569.gadā, bet tagadējās mūra baznīcas pamati likti 1820.gadā Ernsta Kristiāna fon Holteja laikā. Baznīcas altāri grezno Jelgavas gleznotāja J.Dēringa glezna “Augšāmcelšanās”, bet logus – Ernsta Todes darbnīcā Rīgā 1909.gadā izgatavotas un muižas īpašnieka Gvido fon Valtera-Vittenheima dāvātas vitrāžas.

Pie baznīcas atrodas piemineklis Latvijas atbrīvošanas cīņās 1919.-1920.gadā kritušajiem Augškurzemes partizānu pulka karavīriem. Tas darināts pēc arhitekta Aleksandra Birzenieka meta. Tā septiņi laukakmeņi simbolizē septiņus apkārtējos pagastus, no kuriem nāca kritušie varoņi – Aknīste, Asare, Dviete, Gārsene, Prode, Rubeņi, Susēja. Pieminekli atklāja 1924.gadā valsts prezidents J.Čakste. Bet 1929.gadā, pieminot kritušos Lietuvas karavīrus, pie pieminekļa atklāja Gedimina krustu ar Lietuvas ģerboni. 1934.gadā pieminekļa aizmugurē atklāja plāksni ar 39 kritušo partizānu vārdiem.

Adrese: Aknīstes novads, Asares pagasts, Asare