27.05.16

Mengdenu dzimtas apbedījumi Liepupes kapos

                                      (Fotografēts 2016.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Fon Mengdeni (von Mengden) – sena vācu izcelsmes (Vestfāle) bruņniecības dzimta vācu zemēs un tās vācbaltiešu atzars Livonijā, vēlāk Krievijas impērijas Vidzemes, Kurzemes guberņās.
Dzimtas aizsācējs ir Rīgas arhibīskapa vasalis Engelbrehts no Mengdenas (Engelbrecht von Mengden, ~1420-1507). Vēlāk dzimta sadalījās Meņģeles (Altenwog, izmirusi 1714. gadā), Kusas (Kussen) un Igates-Sinoles (Idsel-Sinohlen) līnijās, kur katrai laika gaitā izveidojās vairāki atzari. 1653. gadā Vidzemes landmaršals, diplomāts, Otto fon Mengdens (Otto von Mengden, 1596-1681) no Zviedrijas karaļa saņēma brīvkunga titulu. 1731. gadā arī Zviedrijas karaļa kambarkungs Karls Johans fon Mengdens un tā pēcnācēji saņēma baronu titulu. Vidzemes landrāts Ernests Reinholds fon Mengdens (1725-1798) 1774. gadā kļuva par Sv. Romas impērijas reihsgrāfu. Igates un Kaugurmuižas dzimtkungs un Krievijas impērijas sūtniecības padomnieks Ernests Burhards fon Mengdens (1738-1798) 1779. gadā kļuva par Krievijas impērijas grāfu. 1854. gadā tika apstirpinātas visas Vidzemes fon Mengdenu dzimtas tiesības uz baronu titulu.
Mūsdienu Latvijas teritorijā dažādos laika posmos dzimtas valdījumā bijušas Baložu muižu (Ballod), Ozolmuiža (Lappier), Sinoles (Sinohlen), Aderkašu (Fistehlen), Galgauskas (Golgowsky mit Weißenhof), Ulbrokas (Stubbensee), Meņģeles jeb Carnikavas (Altenwog), Kusas (Kussen), Lubejas (Lubey), Ārciema (Erkull, Ahrtsehm, Arsem), Ādažu (Abgunst bei Neuermühlen), Kolcenes (Kolzen mit Eykasch), Veclaicenes (Alt Laitzen), Bučauskas (Butzkowsky), Bērzaunes (Bersohn), Dēvenes (Dewen), ? (Engelhardshof), Vietalvas (Fehteln), Baltavas (Helfreichshof), Streidas (Hessenhof), Igates (Idsel), Muižkalna (Kadfer mit Lindenhof), Kauguru (Kaugershof), Kujas (Kujen), Ļaudonas (Laudon), Lubānas (Lubahn), Lubejas (Lubey), Mālu (Mahlenhof), Kalnamuiža (Maikendorf mit Koperbeck), Mētagas (Metack), Lakšu (Nachtigall), Odzienas (Odensee), Ogres (Ogershof mit Ecken), Plānupes (Planup), Praulienas (Praulen), Rūstužu (Rüssel), Sausnējas (Saussen), Sāvienas (Sawensee), Zalgauskas (Selgowsky), Stalbes (Stolben), Suntažu (Sunzel), Vecmuiža (Sussika), Vīķu (Zarnau), Carnikavas (Zarnikau), Cempu (Zempen), Štāles (Stahlenhof), Vecbaldiņu (Baldwinshof), Iļķēnsalas (Hilchensholm), Cēsu pilsmuiža (Schloß-Wenden), Bīriņu (Koltzen), Ķipēnu (Eck), Mujānu (Mojahn) u.c. muižas. (no vesture.eu)

Adrese: Liepupes pagasts, Liepupes kapi