28.05.16

Liepupes mācītājmuiža

                                      (Fotografēts 2016.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Mācītājmāja celta apmēram 1786.gadā un ieslēpusies dziļi koku lapotnē pie Liepupes baznīcas Jelgavkrastos. Liepupes kapos apglabāti četri vietējie mācītāji un ērģelnieks Pēteris Cimdiņš. No 1784. līdz 1805.gadam te kalpojis mācītājs Johans Kristiāns Klēmans. Viņš pieņēma par mājskolotāju Garlību Merķeli, kaut gan viņš toreiz bija slavens ar brīvdomību. Merķelis, Liepupes krastā sēdēdams, rakstīja savus darbus, vāca materiālus grāmatai “Latvieši”, te sarakstīta arī teika, kuru pēc divpadsmit gadiem autors pārveidoja par “Vanems Imanta”. 1985.gadā dižkoku atbrīvotāju grupa dzejnieka Imanta Ziedoņa vadībā iedēstīja aleju no mācītājmājas līdz Liepupei un nosauca to Garlība Merķeļa vārdā.
Līdzīgs Merķelim – ar plašu domas lidojumu – bija mācītājs Johans Gotlībs Velligs, kuru uzskata par latviešu izcelsmes. Viņš simpatizēja 18.gadsimta franču apgaismotāju idejām. Tomēr tas viņam netraucēja nokalpot draudzē 40 gadus (1816-1855). Viņš sarakstījis latviešu valodas mācību grāmatu, bet baznīcas iestādes viņu iecēlušas par Valmieras apriņķa prāvestu.
Savukārt pie draudzes ērģelnieka un draudzes skolas skolotāja Pētera Cimdiņa šeit bieži ciemojies viņa krusttēvs Reinis Kaudzīte.
Pēc Otrā pasaules kara mācītājmājā atvēra lauku ambulanci.
 

Adrese: Liepupes pagasts, Jelgavkrasti, Liepupes mācītājmuiža