02.11.15

Meņģeles muiža (Altenwoga)

                                      (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Pirmās rakstiskās ziņas par Meņģeli atrodamas 17. gadsimta beigās. Tās liecina, ka pēc Ziemeļu kara bijušas lielas mēra epidēmijas un tajās izmirusi lielākā daļa apkaimes iedzīvotāju. Taču jau 1724. gadā Meņģeles muižā atkal bija ap 200 "dvēseļu". 1788. gadā muižu pārņēma majors Daniels Šēnfogels. Viņš bija labi izglītots un ļoti liberāls, aizstāvēja savus zemniekus pret apkārtējo muižnieku un mācītāju intrigām. 1795. gadā par muižas līdzekļiem tiek uzcelta mūra baznīca. 1860. gadā, kad tiek atcelta dzimtbūšana un izbeidzas klaušas, Šēnfogels ļauj saviem zemniekiem ļoti lēti iegūt īpašumā mājas. Arī par Meņģeles kapsētas izveidi jāpateicas vietējam muižkungam baronam Šēnfogelam. Savdabīga kapsētas vizītkarte ir sirmās Vāczemes lapegles, kuras stādītas barona Šēnfogela laikā.
Diemžēl no Meņģeles muižas palikušas vairs tikai atsevišķas ēkas.
 

Adrese: Ogres novads, Meņģeles pagasts, Meņģele