02.11.15

Grāves muiža (Grāvu muiža, Grāvenhofa, Gravenhof, Hillebolts Hof)


                                       (Fotografēts 2014.gadā, Līgas Landsbergas foto)                                                  (Fotografēts 2017.gadā, V.S. foto)

Grāves muižas ēka saglabājusies līdz mūsdienām. Tā gan laika gaitā ievērojami pārveidota. Blakus atrodas neogotiskā stilā no koka celta lapene un saimniecības ēka, kuras ir kritiskā stavoklī.
Senākais zināmais Grāves muižas īpašnieks ir J. Hillebolds, kam tā piederējusi 1678.gadā, 1693.gadā muižiņas īpašnieks bija jau prefekts Gerhards Grēns, bet 1725.gadā Valentīns Grāve, kura vārdā muižiņa tiek saukta vēl šodien. Interesanti, ka 1791. gada izdotajā kartē ir norāde, ka šeit atradusies lopu „muižiņa” vai arī lauku saimniecība, bet tā nav bijusi izpriecu muiža. 20. gadsimta sākumā Grāves muiža piederēja laikraksta "Rigasche Rundschau" izdevēju Ricu ģimenei. 1913. gadā muižu līdz ar parku par 200 000 zelta rubļiem nopirka Rīgas Latviešu izglītības biedrība un šo īpašumu nosauca par Saules dārzu, jo dārza teritorijā ir atradies saules pulkstenis. Dārzs tika veidots kā bērnu un jauniešu sporta un atpūtas centrs, kas ātri iemantoja popularitāti. 1. Pasaules kara laikā šeit tika ierīkota karavīru bērnu patversme.

No 1945. gada līdz 1963. gadam Saules dārzs tika pārdēvēts par Bērnu parku, bet 1963. gadā šeit darbu sāka - Centrālā jauno naturālistu stacija „Saulesdārzs”. Tieši padomju varas gados parka teritorija tika nolaista arvien vairāk un kādreizējais parka skaistums aizgāja bojā. Pēc neatkarības atjaunošanas Saules dārzs tika nodots Latvijas mazpulkiem, bet jau 2000. gadā īpašums tika privatizēts. Tagad bijušajā muižas ēkā atrodas jaunatnes futbola centrs „Skonto”.

Ar Grāves muižas norietu saistās arī leģenda – īsi pirms muižas ēku atstāja tās pēdējais īpašnieks uzziedēja agave, kas bija vairāk kā piecpadsmit gadus veca. Zinot, ka agaves pēc savas noziedēšanas aiziet bojā, šī ziedēšana simboliski ievadījusi muižas norieta sākumu.

Adrese: Riga, Saulesdārzā, Ezermalas iela 28