02.11.15

Meņģeles luterāņu baznīca

                                             (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Pie savas baznīcas meņģelieši tiek 1795. gadā. To (ar 200 sēdvietām) par muižas līdzekļiem uzceļ Meņģeles barons Daniels Šēnfogels, ko tā laika vēstures avotos raksturo kā izglītotu kungu, kurš labi izturējies pret zemniekiem, aizstāvot viņus pret mācītāju un apkārtējo muižnieku netaisnībām. Netaisnība bijusi arī tā, ka tolaik, kopējā Madlienas-Meņģeles draudzē darbojoties, meņģeliešiem ikreiz, kad bijis jākrista bērns vai kāds jāapbērē, Madlienas mācītājs ļoti dārgi prasījis. 
Abi pasaules kari baznīcu saudzēja, un arī padomju laikā nevienai kolhoza amatpersonai neienāca prātā doma pārvērst to minerālmēslu noliktavā vai kādā šķūnī. Pusgadsimtu dievnams bija aizslēgts, bet diendienā to pieskatīja Marta Amona, ilggadējā Meņģeles baznīcas priekšniece. Savukārt tā atjaunošana pagājušā gadsimta astoņdesmito gadu beigās, pateicoties toreizējā kolhoza "Meņģele" vadītāja Ivara Krampja sapratnei, ir uzskatāma par tuvā Atmodas laika zīmi. Bet mākslas vēsturnieki 1846. gadā uzgleznoto un 1987. gadā restaurēto Meņģeles baznīcas altārgleznu uzskata par vienu no nedaudzajām, kas pieejama pētniekiem un var liecināt par akadēmiski izglītotā Rīgas gleznotāja Georga Rūdolfa Kāringa, iespējams, latviešu izcelsmes mākslinieka radošo rokrakstu. 

Adrese: Ogres novads, Meņģeles pagasts, Meņģele