02.11.15

Meņģeles kapsēta


                                              (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Par Meņģeles kapsētas izveidi jāpateicas vietējam muižkungam baronam Šēnfogelam. Savdabīga kapsētas vizītkarte ir Vāczemes lapegles, kuras stādītas barona Šēnfogela laikā.
Netālu no kapu vārtiem apglabāts K.Lēviss fon Menārs - 19.gadsimta vācbaltu arhitekts un Cēsu pils pētnieks. Viņš sarakstījis tūristu ceļvedi pa Vidzemes Šveici un pētījis mūsu tautas senatni.
Kapos var aplūkot no zviedru laikiem saglabājušos krustakmeni un rata krustu.

Adrese: Ogres novads, Meņģeles pagasts, Meņģele