28.07.15

Kazupes muiža (Kasuppen)

                                                      (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)


Kazupes muiža bija maza muiža un, domājams, cēlusies no algas muižas, kas tikusi nodota kādam kā alga vai pensija.
No bijušās Kazupes muižas vienīgā saglabājusies ēka ir klēts - savdabīga divarpus stāvu laukakmeņu mūra ēka (19.gs. beigas). Interesanta logu un durvju aiļu apdare. Oriģināli veidotas durvju viras, kas lokās divās vietās.
16.gadsimta beigās, Gotharda Ketlera laikā, no hercoga to kā algas muižu saņema Dāles ģimene. Tā bija otra lielākā privātmuiža Džūkstē. Vēlāk muiža bieži maina īpašniekus. Īpaši nestabila tā kļūst laikā, kad tiek likvidētas visas zemnieku mājas un zemi pievieno muižai.  Līdz 1801.gadam tā pieder Medemam, bet 1802.gadā to vairāksolīšanā pārdod un to nopērk fon Zakens (von Sacken). Muižā bijusi koka dzīvojamā ēka uz mūra pamata un ar salmu jumtu un vienu skursteni, koka ērbērģis (gandrīz sabrucis), maza baļķu klēts, baļķu laidars uz sairuša mūra, jaunas kūtis, vecs zirgu stallis, veca rija, veca labības klēts. Fon Hānu laikā muižas kungu māja bija greznā neorenesanses stilā projektēta pils, kas bija historisma arhitektūras paraugs. Tā celta 19.gadsimta pēdējā trešdaļā. Tā bija smagnēja mūra ēka ar cokolstāvu, dekoratīvām logu aplodām greznotu pirmo stāvu un mansardu, ko pārklāja stāvs kārniņu jumts. Šīs ēkas galvenais arhitektoniski dekoratīvais elements bija centrālais kvadrātveida plānojuma tornis, kas pacēlās virs pārējā apjoma par divu stāvu tiesu. Centrālajā fasādes daļā bija izveidots ieejas rizalīts, virs kura trešā stāva līmenī bija izveidota skatu platforma no torņa. Ēkas gala fasāžu zelmiņi bija veidoti ritmizēti - pakāpjveida, vienai no ēkas gala fasādēm bija izbūvēta piebūve ar dekoratīviem sīkrūšu dalījuma stiklojuma logiem.  (J. un K.Straubergi, “Džūkste – pagasta un draudzes vēsture”)


Adrese: Dobeles novads, Jaunbērzes pagasts, Kazupe