28.07.15

Lēnu muiža (Lehnen)                                                      (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                                         (Fotografēts 2020.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                                                     (Fotografēts 2022.gadā, V.S. foto)
 

                                                                               (Muižas pils senāk)

Muižā saimniekojis barons Frīdrihs fon Firkss. Viņam piederēja arī Rudbāržzu un Sieksātes muiža. Kungu māja celta 19. gadsimtā, bet kūts – 1845.gadā.  Baronam Lēnu pils kalpojusi galvenokārt  kā vieta medībām un atpūtai nedēļas nogalē. Vēlāk no 1927. līdz 1937.gadam pilī bijusi skola, bet padomju okupācijas laikā kolhoza kokdarbnīcas. 1965.gadā tajā atvēra tautas namu. Bet jau 1975.gadā tika likvidēta gan dārzniecība, gan kokdarbnīca, gada beigās arī tautas nams un bibliotēka. Ēku ansamblis daudz cietis no pārbūvēm. Bojā gājis parks. Saglabājušās saimniecības ēkas. 
2020.gadā redzams, ka pils tiek atjaunota.

Adrese: Skrundas novads, Nīkrāces pagasts, Lēnas