10.06.15

Lielplatones muiža (Groß-Platon, Schönwerder)

                                            (Fotografēts 2013.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                      (Fotografēts 2018.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                                             (Foto no vesture.eu)


 


                                                               (Foto no interneta)

                                                                 (Fotografēts 2020.gadā, V.S. foto)
 


1623.gadā no hercoga Frīdriha Ketlera kanclers Manteifelds nopērk Lieplatones muižu un nosauc to par Šēnverderi jeb Schönwerder - tieši tāpat, kā ģimenei piederošo īpašumu Pomerānijā. Lielplatones muiža 19.gadsimtā piederējusi baronu Hānu dzimtai. Pils celta 1845.-1860.g. Sākotnējo pils projektu izstrādājis Kurzemes guberņas arhitekts E.J.A. Štrauss, bet 1859.-1860.gadā nezināms arhitekts pili pārbūvējis, veicot pils paplašināšanu. Muižas kompleksā ietilpst gandrīz 20 ha liels parks, kalpu māja, vešūzis, kapela, dīķis, Hānu dzimtas kapi u.c. Ar pili saistās dažādas leģendas. Tagad ēkā darbojas skola.
Teika vēsta, ka Lielplatones pils pagrabā atradusies milzīga lāde pilna ar zeltu. Uz lādes sēdējis liels gailis ar asiņainu knābi un sarkanām acīm. Barons šo lādi vēlējies paņemt un dzinis gaili prom, bet gailis skatījies baronā ar indīgu skatienu. Pēkšņi barons kļuvis pavisam jocīgs un pats iegājis gailim rīklē. No tā laika nav redzēts ne barons, ne gailis ar savu lādi.

Kompleksā ir arī klēts, kas celta baronu Hānu laikā. Padomju laikā šajā klētī turētas ķimikālijas, tādēļ tā šobrīd ir bēdīgā stāvoklī un cilvēki iekšā netiek laisti drošības apsvērumu dēļ. Interesants muižas kompleksa objekts upītes krastā - divstāvu vešūzis. Agrāk tur mazgāta un žāvēta veļa, bet tagad dzīvo cilvēki. 2018.gadā diezgan nožēlojamā stāvoklī esošais vešūzis tika atjaunots un tagad kalpo kā apskates objekts pils kompleksā.

Muižas parkā ir ozoli ar tajos iecirstiem darbarīkiem, kas glabā leģendu par septiņiem pils celtniekiem. Kad tie namu uzcēluši, barons to izstaigājis un sacījis, ka tieši tādu pili viņš vēlējies. Strādnieki tika uzaicināti uz bagātīgu mielastu, taču barons maltīti bija saindējis, lai neviens neuzzinātu par slepeno eju pagrabā. Strādnieki pēc ēdiena baudīšanas saindējās un nomira. Barons lika tos paglabāt netālu no pils un katram strādniekam uz kapa tika iestādīts ozols. Vēl līdz šai dienai ir redzami ozolos ieaugušie strādnieku darba rīki. Ozoli arī ir izauguši dažādi - viens resns, cits tievs, gluži tādi kā strādnieki.

1905. gadā Lielplatones muižas pils tika aizdedzināta, nodedzināti 3 labības šķūņi. Pirmā Pasaules karā Lielplatones muižā vācieši ierīkojuši lidmašīnu angārus. (Apriņķu un pagastu apraksti, 1937)

Adrese: Jelgavas novads, Lielplatones pagasts, Lielplatone