10.06.15

Lielapguldes muiža (Lielabguldes muiža; Zaķu muiža, Sveķu muiža, Groß-Abgulden)


                                            (Fotografēts 2014.gadā, Līgas Landsbergas foto)                                                                  (Fotografēts 2017.gadā, V.S. foto)


Lielapguldes muižas apbūve (19. gadsimta pirmā puse) ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis. Pēc agrārreformas muižas ēkās ierīkoja lauksaimniecības skolu. Tagad mājā iekārtoti dzīvokļi, bet par laimi tur laikam dzīvo cilvēki, kam ļoti rūp vide, kādā tie dzīvo, viss ir sakopts, tīrs un kārtīgs. Lielapguldes muižas zirgu stallī arī tagad tiek turēti daži zirgi un notiek reitterapijas nodarbības.
Pēdējā muižas īpašniece bija Helēna fon Kankrina. 1920.gadā viņai muižu atsavināja.

Adrese: Dobeles novads,  Auru pagasts, Lielapgulde