05.06.15

Lielauces muiža (Groß-Autz)

                                      


                                            (Fotografēts 2013.gadā, Līgas Landsbergas foto)


                                                                    (Fotografēts 2020.gadā, V.S. foto)
 

Lielauces muižas pašreizējais apbūves ansamblis pamatā veidojies 19.gadsimta sākumā. Kompleksa saimniecības ēkas izvietotas attālāk no pils - parka malā. Tajā saglabājusies pārvaldnieka māja, kas vēlāk pārbūvēta par kultūras namu, staļļi, kalpu māja, ezera pusē - ledus pagrabs. Sākotnēji Lielauces muiža un parks piederējusi pirmā Kurzemes hercoga Gotharda Ketlera dēlam hercogam Fridriham, kurš 1624.gadā muižā bija apmeties kopā ar visu galmu un ministriem. Vēlāk tā ir bijusi Pēterburgā dzīvojošā grāfa Pālena vasaras rezidence. Pils celta 19. gadsimta sākumā vēlā klasicisma stilā. 1900. gada Ziemassvētkos pils nodegusi. Pēc gada sākušies tās atjaunošanas darbi. Tiek iebūvētas vairākas ampīra stila krāsnis un kamīni, izbūvēts ūdensvads no avotiem, kuri atrodas Lielauces ezera krastā. Ļoti interesants elements ir iedziļināta saimniecības eja no ieejas pils pagrabos dīķa virzienā, kuru kādreiz izmantoja zemnieki, vedot nodevas. Neatņemami ainavas elementi ir divi tiltiņi – viens pāri saimniecības ejai, otrs – pāri grāvim no dīķa uz ezeru, kurš ļoti stipri cietis kara laikā. Ap pili ir 58 ha liels brīvā plānojuma parks.

Adrese: Auces novads, Lielauces pagasts