05.06.15

Jaunauces muiža (Neu-Autz)

                                             (Fotografēts 2013. gada, Līgas Landsbergas foto)
                                                                   (Fotografēts 2017.gadā, V.S. foto)
 

Jaunauces vārds minēts jau 13.gadsimtā kā Livonijas ordeņvalsts īpašums. Jaunauce bijusi gan valsts īpašums, gan privātmuiža. Aptuveni 150 gadus tā dēvēta par Mazauci, bet hercogs Jēkabs atjaunojis Jaunauces nosaukumu. Laika gaitā muižas īpašnieki mainījušies.
Kungu māja būvēta 19. gadsimta sākumā ampīra stilā grāfam K. J. F. fon Mēdemam. 20. gadsimta sākumā arhitekts Makss Aleks fon der Rops veicis interjeru atjaunošanu, kas fragmentāri saglabājušies, tai skaitā, arī Jelgavā ražotu balto podiņu krāsnis. Kompleksā ir vairākas saimniecības ēkas un parks.
Šobrīd muižas pilī vairs nedarbojas Jaunauces pamatskola. To likvidēja, bet uzņēmīgi skolotāji, kurus šis solis neapmierināja, apņēmušies to uzturēt un izveidot par savdabīgu muzeju, kurā var aplūkot gan atsevišķas klašu telpas, gan pašu muižu un tajā saglabājušos interjera elementus. Muiža pamazām tiek restaurēta iespēju robežās, tiek meklēti sponsori, nodarbināti 100-latnieki, ar kuru gādību ir iekopts brīnišķīgs muižas parks. Pagasts atradis iespēju finansēt muižai nelielu apkuri. Vairāk vai mazāk šeit viss izskatās cerīgi.

Vairāk informācijas - http://jaunaucespils.lv/


Adrese: Saldus novads, Jaunauces pagasts