11.06.15

Litenes muiža (Lettihn, Lettin)

                                            (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)
                                                                     (Fotografēts 2019.gadā, V.S. foto)
 

                                                                            (Muižas pils senāk)
 


Muižu dibinājis pirmais Alūksnes stārasts Penkoslavskis, kas poļu laikos šeit cēla noliktavas. 1763. gadā ķeizariene Katrīna II Liteni kopā ar Vecgulbeni uzdāvināja grāfam Miniham, bet tā dēli jau 1789. gadā tās abas pārdeva fon Fītinghofam. 1820. gadā par muižas īpašnieku kļuva fon Volfu dzimta, kuras saimniekošanas laikā notika galveno muižas ēku celtniecība un parka iekārtošana. Pils celta 19. gadsimta pirmajā pusē, analoģiski Volfu dzimtas mājai Jaunlaicenē. 1905.gadā muižas pili nodedzināja. To atjaunoja pēc 1909.gada. Tā ir klasicisma stila ēka ar rizalītu un trijstūra frontonu centrālajā daļā, kas vēlākajos gados pārbūvēta. Kopš 1920-tajiem gadiem pilī ierīkota skola. Pededzes stāvajā krastā esošo pili ieskauj ainavu stila parks ar izteiksmīgu liepu aleju. Tuvākajā apkārtnē vairākas muižas apbūves ēkas – kalpu mājas, vešūzis (tagad - sporta zāle), klēts (tagad - kultūras nams), stallis, šķūnis u.c.


Adrese: Gulbenes novads, Litenes pagasts, Litene