03.06.15

Īvandes muiža (Lielīvandes muiža, Groß-Iwanden)

                                   Īvandes jaunā pils (Fotografēts 2013.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                   Īvandes vecā pils (Fotografēts 2013.gadā, Līgas Landsbergas foto)


                                                                       (Fotografēts 2019.gadā, V.S. foto)
 


Vecajai  Īvandes kungu mājai  iepretim uzbūvēta jaunā Īvandes pils. Vecajā ēkā saglabājušās dzegas, koka kāpnes ar margām un krāsns. Jaunā Īvandes pils būvēta 19.gadsimta otrā pusē neoklasicisma stilā pēc arhitekta T. Zeilera projekta. Pils būvēta gravas malā, kurai pāri paveras plašas skatu perspektīvas. Jaunā pils nodedzināta 1905. gadā un ar nelielām izmaiņām atjaunota laikā no 1912. līdz 1913. gadam. No šī laika pilī daļēji saglabājusies interjera plastiskā apdare un parketi zālēs, ieejas vestibilā koka kāpnes, apdare ar iebūvētiem koka soliem un sienu paneļiem. Pēdējais īpašnieks no 19.gadsimta otrās puses līdz 1920. gadam - Edgars fon Heikings.  Viņa valdīšanas laikā 1913.gadā pili atjaunoja klasicisma stilā un veica plašus, tiem laikiem modernus labiekārtošanas darbus arhitekta Teodora Osten-Seka vadībā. Ierīkota centrālapkure un ūdensvads par 6833 rubļiem, apstiprināts plāns elektrības ievilkšanai. Pēc nacionalizācijas pils centrālapkures iekārtas pārdotas tūku fabrikai Kuldīgā. Labiekārtošanas darbus nebija lemts pabeigt, jo divdesmitajos gados zemes reformas laikā barons Heikings ar dēlu aizbraukuši uz Vāciju, bet barona māsas apmetušās Kuldīgā Kalna ielā 17, kur vēlāk arī mirušas. Pēc  pirmā pasaules kara Latvijas neatkarības gados pilī atradās Tautas nams, lauksaimniecības biedrība „Vārpa”, pagasta valde. 1938.gadā tajā izvietojās Īvandes sešklasīgā pamatskola, kuras pirmais izlaidums bija 1939.gada 29.maijā. 1940./41.mācību gadā skolu pārdēvēja par Īvandes pagasta nepilno vidusskolu, kurā mācījās 150 skolēnu un strādāja 5 skolotāji. Tagad Īvandes pilī izvietots jauniešu hostelis.

Adrese:  Kuldīgas novads, Īvandes pagasts