03.06.15

Cīravas muiža (Zierau; Zierau-Wirginahlen)

                                               (Fotografēts 2013. gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                                                     (Fotografēts 2019.gadā, V.S. foto) 
                                             (Fotografēts 2024.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                                                      (Kungu māja 1930-os gados)

Vārds „Cīrava” kuršu valodā apzīmējot strauju pagriezienu, virziena maiņu, un to dara Durbes upe Cīravas centrā. Novads starp Cīravu un Aizputi piederējis vācu ordenim, kam vajadzēja savienojošu joslu starp Grobiņas un Kuldīgas pilīm, pārējās apkārtnes zemes piederēja Kursas bīskapam. 1560.gadā ar visu Piltenes novadu Cīravu iegūst dāņu hercogs Magnuss, kam Cīravā bijusi pils. 1596. g. Polijas ķēniņš Sigismunds III Cīravu izlēņo savam kambarkungam Hermanim fon Maidelam. Viņa pēcnācēju laikā to mantojumā ieguva Ēvalds fon Bērs. 1752.gadā te uzcēla jaunu kungu māju.  1782.gadā barons Hermanis Frīdriks fon Bērs nodod Cīravas muižu savam znotam, Kazdangas baronam Kārlim fon Manteifelim. 1866.gadā kā pēdējais majorāta kungs pili apsaimniekoja Leons fon Manteifelis. Pēdējie Cīravas baroni bija Manteifeli-Cēges. Viņu laikā notika divas muižas pārbūves – 1818.gadā un 1868.gadā. Pārbūves autors ir T.Zeilers, kurš ēku visai radikāli pārveidoja, pie viena to arī nedaudz paplašinot un orientējot uz Tjūdoru gotikas paraugiem. Ap 1820.gadu te iesākta aitu audzēšana, pirmoreiz Kurzemē lietoti mākslīgie mēsli un tvaika kuļmašīna, sēts āboliņš, stādīti kartupeļi.

Izveidojoties neatkarīgai Latvijai, muižniekiem zemes tiek atņemtas un atdotas latviešu zemniekiem. Cīravas muiža ar pusmuižām tiek sadalīta 55 vecsaimniecībās. Muižas centrs tika nodots Meža skolai un virsmežniecībai. Meža skola pilī darbojas līdz 1953. gadam, tad muižā sāk darbu mehanizācijas skola.

Tagad gan muižas ēka atrodas katastrofālā stāvoklī, arī apkārtne - viens vienīgs nezāļu lauks. Jācer, ka muižai drīz nāks atkal labāki laiki. Jaunākās ziņas par Cīravas muižu, kuras publicētas delfi.lv , ka muiža pārdota itālim: http://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/ciravas-muizas-komplekss-pardots-italu-investoram.d?id=44229701

Cīravas muižas ansamblī ietilpst arī ūdensdzirnavas. Tās celtas 1881. gadā, bijušas divas turbīnas, vienu izmantoja pārstrādei, otra, ar mazāku jaudu, ražoja elektroenerģiju vietējam patēriņam. Atjaunotas kā HES 2002. gada beigās. No skata gan tās neizskatās labākā stāvoklī kā pati muiža.


Adrese: Aizputes novads, Cīravas pagasts, Cīrava