04.06.15

Ķirbižu muiža (Kirbisch)

                                            (Fotografēts 2014. gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                                                     (Fotografēts 2014.gadā, V.S. foto)
 

                                                                  (Foto no "Latvijas ZA vēstīm" 2002.gadā)
 


Ķirbižu muižas kungu māja celta fon Aderkasa dzimtai 18. gs. beigās, klasicisma stila ēka tika pārbūvēta 19.gs.bēigās -20.gs.sākumā un pirmā stāva logi ieguva tam laikam modernas vācu jūgendstila - t.s. "dzimtenes stila" formas. Laukums kungu mājas priekšā bruģēts ar masīviem dzirnakmeņiem. Muižas apbūves kompleksā ietilpst 19.-20. gs. saimniecības ēkas, stallis.

Šobrīd Ķirbižu muiža ir privātīpašums un nav iespēja to tuvāk aplūkot un izstaigāt. Ēku vismaz var labi redzēt no ceļa. Ķirbižu muižas kompleksa restaurācija sākās 2006. gadā, šobrīd lielākais darba apjoms ir paveikts, turpinās teritorijas labiekārtošana. Pirms tam ēkā bijusi skola. Vienīgā muižas ēka, kura ir ārpus šīs privātā teritorijas, ir klēts, kurā ierīkots Meža muzejs. No 1856. līdz 1858. gadam Ķirbižu muižā Aderkasa ģimenē par majskolotāju strādāja Baumaņu Kārlis, Latvijas himnas "Dievs, svētī Latviju" autors.Adrese: Limbažu novads, Viļķenes pagasts,  Brīdaga