20.06.15

Hartmaņa muiža (Hartmannsches Hoffchen, Fengeru muižiņa)



                                               (Fotografēts 2015.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                            (Fotografēts 2017.gadā, Līgas Landsbergas foto)

                                                                  (Fotografēts 2022.gadā, V.S. foto)

Vecākā ēka celta ap 1786. gadu. Citas 1800. un 1814. gados.  18.gadsimtā Kalnciema ielas 30.nama īpašnieks bija mežzinis J.Blumbergs. No 1797.gada īpašnieks tirgotājs J.G.Pelcs. 1804.gadā "lauku māju ar dārzu un piederīgajām būvēm pie Piņķu muižas ceļa" pārpirka tirgotājs G.Ports un īpašums ieguva nosaukumu Porta muižiņa. Šo ēku pēc 1812.gada īrējusi "Vasaras biedrība" par savu biedru atpūtas mītni un nosaukusi to par "Fēniksu". 1824.gadā Porta muižiņu nopirka J.Ģ.Fengere, dzimusi Krēgere. Viņa savā īpašumā ieguva arī blakus esošo muižiņu Kalnciema ielā 28, izveidojot Fengeru muižiņu. Vēlāk viņa meitu apprecēja Lielās Ģildes vecākais V.Hartmanis un muiža ieguva Hartmaņa vārdu. Kalnciema iela 30 kļuva par galveno mītni, kur mitinājās saimnieki. 1842.gadā te privātu koncertu sniedza Ferencs Lists. Pēc V.Hartmaņa nāves 1908.gadā muižiņu mantoja viņa meita Ida fon Klota. Šeit dzīvoja barons P.fon Osten-Zakens. 1939.gadā pēc tam, kad īpašniece Ida fon Klota repatriējās uz Vāciju, namu pārņēma Latvijas kredītbanka. Kara laikā bijis iekārtots hospitālis,  pēc otrā pasaules kara tur bija dzīvokļi. 1971.gadā ēku restaurēja un nodeva Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrībai. Tur daļēji saglabājies arī parks, kurš agrāk stiepās vēl pāri Kapseļu ielai.



Ēka celta šķautņu guļbūves konstrukcijā. Pēc 1806.gada piebūvēta deju zāles piebūve, kurai izveidota pret ielu pavērsta kolonāde (6 toskāniskā kārtojuma koka kolonnas). 19.gadsimta pirmajā pusē uzcelts arī abas ēkas daļas savienojošais korpuss ar lieveni, kam ēkas vizuālai līdzsvarošanai izveidotas 4 kolonnas. Lievenis 1929.gadā pārbūvēts par slēgtu telpu. Ieeja vēl 20.gadsimta sākumā bijusi tikai no pagalma. Mansarda jumts un manteļskurstenis. Zem esošā kārniņu seguma saglabājies arī dēļu jumta klājs - liels baroka laikmeta retums. 20.gs. sākumā bēniņu izgaismošanai jumtā bija ielikti arī stikla kārniņi.



Adrese: Rīga, Kalnciema iela 28 un 30