20.06.15

Budas muiža (Heinrihsona muiža, Heinrichsonshof, Lindenruh mit Heinrichsohnshof)

                                            (Fotografēts 2014.gadā, Līgas Landsbergas foto)


Ēka savulaik celta uz mākslīgas salas, kuru no vienas puses norobežo Mārupītē ietekošs strauts, bet no otras - mākslīgs grāvis. Patlaban tas ir padziļināts. Padziļināšanas laikā iegūtā zeme izmantota, lai uzbērtu valni, kas nošķir muižas ēku no ielas. Salu ar pārējo pasauli savieno mazs tiltiņš, uz kura uzbūvēti moderni rūsināta metāla vārti. Tajos filigrāni iestrādāts Budas muižas nosaukums un adrese "Pampāļu iela 1".
Daži avoti vēsta, ka tā piederējusi vācu ģimenei, kas cīnījusies 1919.gadā par Latvijas neatkarību un tāpēc līdz pat krievu laikam tā neesot nacionalizēta.

Adrese: Rīga, Pampāļu iela 1