03.06.15

Mīlestības aleja Jelgavā

                                                (Fotografēts 2014. gadā, Līgas Landsbergas foto)


Jelgavā, Dobeles šosejas malā atrodas bērzu aleja, kas nosaukta par Mīlestības aleju. Ar šo vietu saistās leģenda par diviem 18.gs. dzīvojušiem draugiem, Kurzemes-Zemgales hercoga padomniekiem Teču un Švanderu, kam šī bijusi iecienīta pastaigu vieta. Abiem vīriem sanācis iemīlēties vienā meitenē, taču draudzības vārdā viņi atteikušies no šīm jūtām un palikuši vecpuišos, bet meitene apprecējusi citu.
Pirmais mira K.Tečs un viņu apglabāja pastaigu alejas vienā galā un tur uzcēla šo pieminekli ar iekaltu viņa uzvārdu. Pēc Švandera nāves viņu apglabāja alejas otrā galā un arī viņam uzcēla pieminekli, taču tas līdz mūsu dienām nav saglabājies.
Alejā pirmos kokus iedēstījis abu draugs Livens, pārējos — pateicīgie jelgavnieku jaunie pāri.

Ar šo vietu saistās vēl kāds interesants notikums. 1793.gadā jelgavnieks Kristaps Tečs dāvināja pilsētas valdei 17,5 pūrvietas lielu zemes gabalu pie Dobeles šosejas ar noteikumu, ka gadskārtējie ienākumi no zemes gabala izmantošanas izmaksājami kā pūra nauda tai Jelgavas amata meistara meitai, kas tanī gadā pirmā iedodas laulībā. Lai šo pūru iegūtu, laulības parasti pasteidzās slēgt naktī uz Jaunu gadu.

1927.gada izdevums "Jaunā Nedēļa" publicē rakstu par šo aleju un pāris simtus gadu vecajiem notikumiem.

Adrese: Jelgava, blakus Dobeles šosejai, apmēram starp Pūra ceļu un Kūliņu ceļu