02.03.22

Matkules muiža (Mattecul, Matkuln)

 


                                             (Fotografēts 2021.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Pēc 1562.gada Matkule bija hercoga Jēkaba īpašums. Te atradās linaustuve un darvas ceplis, darbojies arī ķieģeļceplis. No 1802.gada Matkules muižu sāka nomāt Meieni. Muižas vecākās ēkas būvētas 19.gadsimta beigās nomnieka Meiena laikā. Kungu māja pārbūvēta, pilnībā pārveidojot veco ēkas struktūru. Vērtīgākais objekts ir magazīnas klēts. Kungu dzīvojamā ēkā tagad atrodas bērnudārzs “Sprīdīši”.  Rugāju mājās ir muižas kalte, bet Muižkalnos – kalpu māja ar dāri un klēti.

Nostāsts: Senos laikos Matkulē bijis ļoti nikns kungs un vēl niknāks vagars. Visi ļaudis no vagara vairāk baidījušies kā no paša kunga. Reiz, kad vagars braucis ar vīriem uz pilsētu ar labību, kungs tam iedevis līdz kulīti un pieteicis, lai nopērk matu (mēriņš katla veidā, ko melderi agrāk lietojuši). Vagars matu nopircis un ielicis kunga dotajā kulītē. Kāds no vīriem nospriedis, ka viņam pašam derētu tāds trauks, kur ēdienu vārīt. Vagars aiz dusmām, ka trauks ir pazudis, solījis atriebties. Pēc pāris dienām viena sieva nākusi uz muižu pēc miltiem. Vagars kulīti uzreiz atpazinis un licis kalpu atsaukt uz muižu un pērt līdz nāvei. Kad sievai jautājuši, kādēļ vīru perot, tā atteikusi: „Mats kulē!” No tā laika muiža dabūja savu vārdu - Matkule.

Padomju okupācijas laikā nopostīti  baronu kapi Matkules centrā. No kapsētas palicis tikai akmens žogs un piemineklis ar nesalasāmu uzrakstu.

Adrese: Tukuma novads, Matkules pagasts, Matkule  (koordinātes - +/- 56.981719, 22.604035 )


01.03.22

Matkules skola

 

                                             (Fotogrāfija no 1934.gada laikraksta "Brīvā zeme") 
                                              (Fotografēts 2021.gadā, Līgas Landsbergas foto)

1879. gada 15. oktobrī durvis bērnu izglītošanai vēra Matkules skola. Savas durvis tā aizvēra 2015.gadā. Tagad ēkā sociālā dzīvojamā māja “Briedumi”. 

Adrese: Tukuma novads, Matkules pagasts (koordinātes - 56.995628, 22.583781 )

 


 

Kroņrendas muiža (Krons-Rönnen) - Nacionālās pretošanās kustības muzejs

                                      

                                             (Fotografēts 2021.gadā, Līgas Landsbergas foto)

1639. gadā bīskaps Jēkabs nodibinājis Kroņrendu. Tur tika iekārtota linu austuve un sākta vīnogu audzēšana. Ap 1649. gadu Rendas vīnogu vīnu sāka lietot Jelgavas galmā. Māja “Viesturi” ir pārbūvētā muižas kungu māja, kur vēlāk tika izvietota Abavas mežniecība un dzīvokļi . Padomju okupācijas laikos, ēku pārbūvējot, tika nojaukta daļa ēkas, atstājot un pārbūvējot tikai daļu. Blakus, pa daļai uz vecajiem ēkas pamatiem, uzbūvēja jaunu 4 dzīvokļu dzīvojamo māju.

Kroņrendas muiža agrāk bijusi t.s. “kroņa” muiža (valsts muiža), kurai piekrītošās zemes pagājušā gadsimta 20-30-to gadu zemes reformas rezultātā tika sadalītas zemniekiem mājsaimniecību izveidei. Apkārtējo māju izvietojums vēl arvien liecina par plašo muižas kompleksu – bija piena māja, staļļi, dāris un klētis, kalpu mājas, smēde, alus brūzis u.c..

Līdz ar mežniecību reformu, ēka tika nodota Kuldīgas novada pašvaldībai, kura 2012.gadā to iznomāja nodibinājumam “Rubeņa fonds” Nacionālās pretošanās kustības muzeja izveidei. Ekspozīcija stāsta par 50 gadus ilgo pretošanās kustību Latvijā. Ekspozīcija izvietota divās ēkās. Pirmajā ēkā apskatāmas liecības par pirmo padomju, kā arī vācu okupāciju. Renovētajā klētī ekspozīcijas centrālā uzmanība veltīta Nacionālo partizānu karam. Būtisks fakts, ka netālu no šīs vietas, 1945.gadā, notika viena no lielākajām nacionālo partizānu kaujām, saukta par Āpuznieku kauju, kurā Kabiles kaujas grupa vēlējās atgūt zaudēto Latvijas neatkarību. Starp abām ēkām atrodas bunkurs, kurā var redzēt autentisku iekārtojumu, kā arī tranšejas, pa kurām zem zemes pārvietojās karavīri. Ekspozīciju veidojuši un iekārtojuši domubiedri no nodibinājuma “Rubeņu fonds”.  (izmantotas Rendas pagasta pārvaldes sniegtās ziņas)

Adrese: Kuldīgas novads, Rendas pagasts, Kroņrenda ( koordinātes - 57.049217, 22.302389 )