02.03.22

Matkules muiža (Mattecul, Matkuln)

 


                                             (Fotografēts 2021.gadā, Līgas Landsbergas foto)

Pēc 1562.gada Matkule bija hercoga Jēkaba īpašums. Te atradās linaustuve un darvas ceplis, darbojies arī ķieģeļceplis. No 1802.gada Matkules muižu sāka nomāt Meieni. Muižas vecākās ēkas būvētas 19.gadsimta beigās nomnieka Meiena laikā. Kungu māja pārbūvēta, pilnībā pārveidojot veco ēkas struktūru. Vērtīgākais objekts ir magazīnas klēts. Kungu dzīvojamā ēkā tagad atrodas bērnudārzs “Sprīdīši”.  Rugāju mājās ir muižas kalte, bet Muižkalnos – kalpu māja ar dāri un klēti.

Nostāsts: Senos laikos Matkulē bijis ļoti nikns kungs un vēl niknāks vagars. Visi ļaudis no vagara vairāk baidījušies kā no paša kunga. Reiz, kad vagars braucis ar vīriem uz pilsētu ar labību, kungs tam iedevis līdz kulīti un pieteicis, lai nopērk matu (mēriņš katla veidā, ko melderi agrāk lietojuši). Vagars matu nopircis un ielicis kunga dotajā kulītē. Kāds no vīriem nospriedis, ka viņam pašam derētu tāds trauks, kur ēdienu vārīt. Vagars aiz dusmām, ka trauks ir pazudis, solījis atriebties. Pēc pāris dienām viena sieva nākusi uz muižu pēc miltiem. Vagars kulīti uzreiz atpazinis un licis kalpu atsaukt uz muižu un pērt līdz nāvei. Kad sievai jautājuši, kādēļ vīru perot, tā atteikusi: „Mats kulē!” No tā laika muiža dabūja savu vārdu - Matkule.

Padomju okupācijas laikā nopostīti  baronu kapi Matkules centrā. No kapsētas palicis tikai akmens žogs un piemineklis ar nesalasāmu uzrakstu.

Adrese: Tukuma novads, Matkules pagasts, Matkule  (koordinātes - +/- 56.981719, 22.604035 )