01.03.22

Kroņrendas muiža (Krons-Rönnen) - Nacionālās pretošanās kustības muzejs

                                      

                                             (Fotografēts 2021.gadā, Līgas Landsbergas foto)

1639. gadā bīskaps Jēkabs nodibinājis Kroņrendu. Tur tika iekārtota linu austuve un sākta vīnogu audzēšana. Ap 1649. gadu Rendas vīnogu vīnu sāka lietot Jelgavas galmā. Māja “Viesturi” ir pārbūvētā muižas kungu māja, kur vēlāk tika izvietota Abavas mežniecība un dzīvokļi . Padomju okupācijas laikos, ēku pārbūvējot, tika nojaukta daļa ēkas, atstājot un pārbūvējot tikai daļu. Blakus, pa daļai uz vecajiem ēkas pamatiem, uzbūvēja jaunu 4 dzīvokļu dzīvojamo māju.

Kroņrendas muiža agrāk bijusi t.s. “kroņa” muiža (valsts muiža), kurai piekrītošās zemes pagājušā gadsimta 20-30-to gadu zemes reformas rezultātā tika sadalītas zemniekiem mājsaimniecību izveidei. Apkārtējo māju izvietojums vēl arvien liecina par plašo muižas kompleksu – bija piena māja, staļļi, dāris un klētis, kalpu mājas, smēde, alus brūzis u.c..

Līdz ar mežniecību reformu, ēka tika nodota Kuldīgas novada pašvaldībai, kura 2012.gadā to iznomāja nodibinājumam “Rubeņa fonds” Nacionālās pretošanās kustības muzeja izveidei. Ekspozīcija stāsta par 50 gadus ilgo pretošanās kustību Latvijā. Ekspozīcija izvietota divās ēkās. Pirmajā ēkā apskatāmas liecības par pirmo padomju, kā arī vācu okupāciju. Renovētajā klētī ekspozīcijas centrālā uzmanība veltīta Nacionālo partizānu karam. Būtisks fakts, ka netālu no šīs vietas, 1945.gadā, notika viena no lielākajām nacionālo partizānu kaujām, saukta par Āpuznieku kauju, kurā Kabiles kaujas grupa vēlējās atgūt zaudēto Latvijas neatkarību. Starp abām ēkām atrodas bunkurs, kurā var redzēt autentisku iekārtojumu, kā arī tranšejas, pa kurām zem zemes pārvietojās karavīri. Ekspozīciju veidojuši un iekārtojuši domubiedri no nodibinājuma “Rubeņu fonds”.  (izmantotas Rendas pagasta pārvaldes sniegtās ziņas)

Adrese: Kuldīgas novads, Rendas pagasts, Kroņrenda ( koordinātes - 57.049217, 22.302389 )