08.06.24

Dobeles Valsts ģimnāzija

 

                                                           (No 1939.gada tūrisma ceļveža)

 

                                                        (Fotografēts 2024.gadā, V.S. foto)

 

1841. gadā tika dibināta Dobeles baznīcas skola, kuru vadīja baznīcas ērģelnieki, tāpēc to izvietoja ērģelnieka mājā. Ilgus gadus par skolas vadītāju bija Pēteris Francmanis, kura dzimtas pēcteči ir devuši lielu ieguldījumu gan izglītības, gan medicīnas attīstībā Dobelē.

Dr. Edgaram Francmanim pieder ideja par vidusskolas nepieciešamību Dobelē. Pēc Brīvības cīņām, līdzīgi kā daudzviet citur Latvijā, tika pieņemts lēmums veicināt izglītības un lauksaimniecības attīstību. 1921. gada 24. jūlijā pēc Skolas padomes komitejas locekļa E. Francmaņa ierosinājuma valde pieņēma lēmumu par vienotās Latvijas skolas dibināšanu Dobelē ar vidusskolas un lauksaimniecības nodaļām. Par toreizējās Dobeles pilsētas ģimnāzijas dibināšanas brīdi uzskata laiku, kad 1922. gada 15. martā tika parakstīts līgums starp Izglītības Ministriju un Dobeles pilsētas valdi.

Pirmajā vidusskolas klasē mācības uzsāka 17 jauniešu. Par skolas direktoru tika iecelts J. Kamols. Tā bija reālā tipa ģimnāzija, kurā lielu vērību veltīja dabas zinātnēm, matemātikai un jaunajām valodām. Visa pilsētas ģimnāzijas saime (skolotāji un skolēni) atradās tagadējā Dobeles Mūzikas skolas ēkā Skolas ielā 2. Pilsētas valde iegādājās šo ēku savā īpašumā, jo aizvien pieaugošais skolēnu skaits radīja nepieciešamību pēc papildus telpām. 1937. gadā skolas ēka ieguva 2. stāvu un tagadējo izskatu.

1938. gada 12. jūnijā tika iemūrēts pamatakmens tagadējai ģimnāzijas ēkai Dzirnavu ielā 2, kurā tolaik bija plānots izvietot Dobeles pilsētas un pagasta pamatskolu. Skolas projekta autors bija toreizējais Izglītības Ministrijas būvtehniskā biroja vadītājs Indriķis Blankenburgs. Ēkai paredzēta ar 4-stāviem un visām modernām labierīcībām, kabinetiem, vingrošanas telpām. Tā paredzēta 500 skolēniem. 1938.gada 8.jūnija „Zemgales balss” toreiz rakstīja” „Divkāršas svinības Dobelē būs svētdien, 12.jūnijā — Dobeles novada dziesmu svētki un pamatakmena likšana un iesvētīšana  Dobeles 6 kl. pamatskolas jaunajai ēkai”.

Otrais pasaules karš ieviesa korekcijas pilsētas iedzīvotāju plānos. No skolas telpām pazuda jebkura simbolika, kas liecināja par neatkarīgu Latviju. Vācu karaspēka ienākšanas laikā tikai sagrauta dobelnieku cerības uz pamatskolu jaunuzceltajā ēkā. 1943. gadā vācieši šeit ierīkoja slimnīcu karaspēka vajadzībām. Atjaunojoties padomju okupācijai skolēni mācījās dažādas ēkās Dobelē. 1949. gadā 25 ģimnāzisti kopā ar ģimenēm tika izsūtīti uz Sibīriju.

 

Adrese: Dobele, Dzirnavu iela 2