15.05.24

Rites skola (Ilzu skola, Rites tautskola)

 
             (Rites pirmā pagasta skola jeb Ilzu skola pie Ilzu baznīcas, fotografēts 2024.gadā, Līgas Landsbergas foto)                     (Otrā Rites pagasta skola, tagad Rites tautskola, fotografēts 2024.gadā, Līgas Landsbergas foto)

 

Pirmā Rites pagasta skola bijusi tagadējā dzīvojamā māja pie Ilzu baznīcas. Vēlāk ir uzcelta jauna skolas ēka, kuru mūsdienās sauc par Rites tautskolu.

2008.gadā izdotā grāmatā “Sēlija” rakstīts: “Bijušās Rites pamatskolas ēkā jau 12 gadus darbojas Rites tautskola, kurā sabiedriskās organizācijas kopā ar dāņu draugiem sniedz atbalstu invalīdiem, jauniešiem, organizē sabiedrisko un kultūras dzīvi pagastā. Viesojoties Cīruļos, nevar nepamanīt dzīvespriecīgus jauniešus”. Šķiet, ka 2024.gadā, kad apmeklēju šo vietu, ēkā nekas vairs nenotiek, apkārtne nekopta.

1937.gada izdevums “Jēkabpils apriņķis” raksta: “Ar šī mācības gada sākumu Ilzu I pakāpes pamatskolu, kurā strādāja tikai viens skolotājs, pievienoja Rites 6-kl. pamatskolai. Tagad pagastam jāuztur tikai viena skola. Skolā ierīkots kopgalds un internāts. Pie skolas darbojas 606. Rites mazpulks. Skolas telpas neapmierinošas. Pagasta valde jau uzsākusi skolas nama otrā stāva piebūves celšanas priekšdarbus.”

1939.gada izdevums “Pagasta dzīve” raksta par Rites skolu: „Pagastā ir viena 6-klašu pamatskola (savā ēkā) un tanī mācas 90 skolēni un ir 3 skolotāji. Rites 6-klašu pamatskola ir ķieģeļu vienstāva ēka ar jumta izbūvi; jumts dakstiņu. Šo ēku paredzēts pārbūvēt vai celt klāt atsevišķu jaunu ēku, jo pašreizējās telpas par šaurām un neatbilst pastāvošam skolēnu skaitam. Ēka nolietota, tumša, krāsnis vecas — jāpārmūrē, sijas ieliekušās, grīdas jāatjauno u. t. t. Būves vajadzībām ir jau uzkrāti 29.250 Ls”.

Mūsdienās Rites pamatskolai ir jauna ēka un tā atrodas Cīruļos bijušās Cīruļmuižas teritorijā.

 

Adrese: Jēkabpils novads, Rites pagasts (koordinātes - 56.158455, 25.495714 un 56.197574, 25.447253 )