27.04.24

Cēsis, sapieru kazarmas

 

                                                          (Fotografēts 2024.gadā, V.S. foto)

Pirmās ēkas starp Gaujas un Līgatnes ielām celtas 1853. gadā sapieru kazarmas vajadzībām uz Cēsu pilsētai piederošās Jurģu muižas zemes. Pēc tam sapieru kazarmas ēkas pārbūvētas par cietumu ar nosaukumu "Cēsu centrālcietums". 1910. un 1911. gadā uz sešiem mēnešiem šeit ieslodzīts dzejnieks E. Treimanis-Zvārgulis. Te iegūtie pārdzīvojumi izteikti dzejoļu krājumā "Cietuma rozes". 20.gadsimta 20.-30. gados te atradās apriņķa cietums. Kā cietums tas savu statusu saglabāja arī 2. pasaules kara laikā un pirmajos pēckara gados. 1953.gadā cietuma korpusā tika ievietoti pirmie notiesātie jaunieši, un šī iestāde ieguva audzināšanas darba kolonijas statusu.

Adrese: Cēsis, Gaujas iela 23