13.02.24

Rīga, akciju sabiedrība "Vairogs" (Rīgas Vagonu rūpnīca)

 

                                                               (1920-to gadu foto)


                                                                             (1930-to gadu foto)

 
                                                         (Fotografēts 2022.gadā, V.S. foto)

                                                                       (Fotografēts 2023.gadā, V.S. foto)
 

A/s "Feniks"  - Rīgas metalurģiskā lokomotīvju, vagonu un mašīnu fabrika dibināta 1895. gadā bijušās Karlīnes muižas (Karolinenhof) gruntsgabalā. Galvenās fabrikas ēkas celtas laikā no 1895. gada līdz 1914. gadam pēc arhitekta K. J. Felsko projektiem. Arī ūdenstorni projektējis Kārlis Felsko.

No 1936. gada rūpnīcu sauc par valsts a/s "Vairogs", kurā ražoja dzelzceļa un tramvaja vagonus, autobusus, lauksaimniecības mašīnas. 99 procenti akciju piederēja valstij un lielākie akcionāri bija Finanšu ministrija, Kara ministrija, Satiksmes ministrija, LR Kredītbanka, rūpnīca VEF un Liepājas kara ostas darbnīca. No 1937. gada, sadarbībā ar ASV firmu "Ford", te ražoja arī vieglos automobīļus "Ford-Vairogs". No 1944. gada darbojās kā Rīgas Vagonu rūpnīca.

Privatizācijas gaitā daļu bijušās rūpnīcas teritorijas ieguva firma "Elkor grupa". Mūsdienās ēkas un teritorija pamesta.

1937.gada jūlijā laikraksti raksta: “Ministru kabinets vakar pieņēma grozījumu likumā par brīvteritoriju tiesību piešķiršanu rūpniecības uzņēmumiem, kuri ražo eksportam. Par pieņemto grozījumu finansu ministrs L. Ēķis paskaidro: Akciju sabiedrība ,,Vairogs" paredz uzsākt automobiļu ražošanu vietējām vajadzībām, ievedot automobiļu daļas no ārzemēm. Lai šī akciju sabiedrība sekmīgi varētu strādāt, tai bija jādod iespēja saņemt vajadzīgās daļas no ārzemēm bez muitas nodokļu samaksas. Tas bija panākams, piešķirot akciju sabiedrībai brīvteritorijas tiesības, bet, saskaņā ar likumu par brīvteritorijas tiesību piešķiršanu, tomēr par gataviem automobiļiem, ielaižot tos vietējā tirgū, akciju sabiedrībai būtu jāmaksā ievedmuita. Pastāvot šādam noteikumam, akciju sabiedrība “Vairogs" automobiļus ražot nevar, jo tie iznāktu dārgāki, nekā no ārzemēm ievedamie. Lai sabiedrībai dotu iespēju uzsākt automobiļu ražošanu, tad gatavie automobiļi vietējā tirgū jāielaiž bez muitas, kas tagad panākts ar likuma grozījumu.

1938.gada presē raksta: “„ Vairogs" sasniegumi auto tehnikā jau devuši labus panākumus. Interesanti piezīmēt, ka pirmās smago automobiļu partijas, kuras izlaida „ Vairogs", jau izpārdotas. Pieprasījumu apmierināšanai fabrika pašreiz izlaiž tirgū jauno 1938. gada preču šasijas modeli divos izpildījumos. Savām preču auto šasijām „ Vairogs" ir izveidojis arī piemērotu virsbūves tipu, kuras būvē sevišķa vērība piegriezta izturībai. „ Vairogs" ir apgādājies ar pietiekošu auto daļu un materiālu krājumiem un pilnā mērā sagatavojies, lai šinī pavasari apmierinātu tirgus vajadzības”.

 

Adrese: Rīga, Brīvības gatve 201