03.02.24

Praulienas mācītājmuiža (Lazdonas mācītājmuiža)

 


                                              (Fotografēts 2023.gadā, Līgas Landsbergas foto)Mācītājmuiža atrodas starp Praulienu un Lazdonu, līdz ar to dažādos informācijas avotos dažādi arī tiek dēvēta. Ēka ir netipiski jauna un moderna, ja jāsalīdzina ar citām Latvijas mācītājmuižām.


Vairākos informācijas avotos atrodams fakts, ka 1866. gada 18. jūlijā šajā vietā notika pirmie bērnu dziedāšanas svētki. Šim notikumam par godu šeit uzstādīts mākslinieka Ivara Mailīša vides objekts “Skaņu stabules”. Arī mūsdienās mācītājmuižas teritorijā iekārtota vieta mūzikas pasākumiem, kuri šeit regulāri notiek.


1939.gada laikrakstā “Madonas ziņas” lasāms: “Doma par jaunas mācītāja mājas būvi kļuva noteikta un jau 1936. gada beigās arhitekts E. Krūmiņš savai dzimtā novada draudzei izstrādāja mājas projektu, kuru apstiprināja 1937. gada aprīli. Tanī pat gada rudenī ēkai guldīja pamatakmeni. Draudzes locekļu vēlēšanās, lai draudzei būtu ērts un piemērots nams, sāka piepildīties. Nepārtraukti intensīvs darbs būvējot un vācot līdzekļus turpinājās divus gadus. Tagad Lazdonas draudzei nama būve ir pabeigta un namu pagājušā svētdienā iesvētīja un nodeva lietošanai. Namu iesvētīja draudzes mācītājs A. Dzenītis, piedaloties mācītājam Čuibem no Rīgas. Pārskatu par nama būvi sniedza draudzes priekšnieks J. Barušs. Ēkas būve izmaksā Ls 16 898,19. Šī summa savākta zidojumos un ņemot aizdevumu Zemes bankā. Sirsnīga pateicība darba sekmīgai veikšanai pienākas draudzes valdei, draudzes locekļiem, kas dažādas klaušas pildījuši par brīvu, tikpat sirsnīga pateicība arī Praulienas pagasta valdei, kas rūpējusies par dažu būvmateriālu izdevīgāku apgādi un būvdarbu vadītājam arhitektam E. Krūmiņam, kas savai dzimtenes draudzei ēkas būvprojektu un darba uzraudzību izdarījis par brīvu. Nama pamatus mūrējis mūrnieks Prudents, ēkas stāvbūvi — Šiliņš, jumta segšanu izvedis — Vasiļevskis, apmūrēšanu — Andersons, krāsnis mūrējis Sudrabs, bet grīdas licis, durvis un logus taisījis — Petrovskis. Arī tiem pateicība par veikto darbu. Nama iesvētīšanas svinībās dziesmas skandināja draudzes koris diriģenta H. Medņa vadībā.”


Savukārt 1941.gada laikrakstā “Darbs” atrodams raksts par muižas kalpu mājas pārvietošanu uz Brīvdabas muzeju: “Pavasarī muzejā paredzēts pārvest ap 1820. gadu celtu Praulienas pagasta mācītāju muižas kalpu māju, kas celta guļbūvē. Saule pa mazajiem Sīkrūšu lodziņiem tajā vāji iespīd.”

Adrese: Madonas novads, Praulienas pagasts (koordinātes -
56.833546, 26.280756 )