07.02.24

Ogre, vācu karavīru kapi

                                                         (Fotografēts 2023.gadā, V.S. foto)

Kapos apbedīti Pirmajā pasaules karā kritušie Vācijas armijas un Krievijas armijas karavīri, kā arī Otrajā pasaules karā kritušie Vācijas armijas karavīri un pēckara laikā mirušie vācu karagūstekņi. Kapsētas izbūves projektu izstrādājusi arhitekte I. Priedīte. Kapu krustos ierakstīti to kara laikā kritušo un mirušo karavīru vārdi, kuru kapavieta ir zināma. Pārējo Ogrē apbedīto karavīru vārdi ierakstīti piemiņas plāksnēs kapsētas centrālajā laukumā.

Vācu karavīru kapsēta Ogrē izveidojās 1917.gadā, kad šeit apbedīja 355 kaujās par Rīgu kritušos vācu un krievu karavīrus. Otrā pasaules kara laikā šeit apbedīja vēl 244 kaujās kritušos un kara slimnīcās mirušos vācu karavīrus, bet pēc Otrā pasaules kara – Ogres nometnē mirušos vācu karagūstekņus un represētos Latvijas iedzīvotājus. 2001. gadā ar Vācijas Federatīvās Republikas pilnvarotās organizācijas “Tautas apvienība karā kritušo vāciešu kapu aprūpei” atbalstu veikta kapsētas teritorijas zondāža. Sākot ar 2003. gadu, kapsētas atjaunošanas darbos piedalījās arī Vācijas Bundesvēra karavīri un rezervisti.

Adrese: Ogre, Jāņa Čakstes prospekts 18B